Suomalainen startup mullistaa geenitestauksen

Suomalainen startup parantaa maailmaa hiukan edullisemmin ja nopeammin kuin globaalit kilpailijansa. Vuonna 2012 perustetun geenidiagnostiikkayhtiö Blueprint Geneticsin tavoitteena on tuoda geenitestaus suuren yleisön saataville uudenlaisen laadullisesti korkeatasoisen DNA:n sekvensointiteknologian avulla. Kaikki alkoi siitä, kun biologi Samuel Myllykangas kehitti jatko-opintoja tehdessään DNA:n sekvensointiin uuden OS-Seq -teknologian, joka julkaistiin vaikutusvaltaisessa Nature Biotechnology -tiedelehdessä. Innovaation ympärille rakentui firma, … Jatka

Lue lisää

Laadunedistämispalkinto myönnettiin Marja-Kaarina Koskiselle ja Raija Myllykselle

Labquality Oy on myöntänyt torstaina 8.2.2018 Labquality Days -kongressissa Laadunedistämispalkinnon opetusneuvos Marja-Kaarina Koskiselle ja Labqualityn EQA-koordinaattori Raija Myllykselle. Koskinen on myös yliopiston lehtori ja hänellä on maisterintutkinto Cardiffin yliopistosta Englannista. Lisäksi hän on Labqualityn ensimmäinen ISO 9001 auditoija, ja hän on kouluttanut auditoijia vuosien ajan kehittäen samalla Suomen kansallista auditointitoimintaa. Raija Myllys on tehnyt yli … Jatka

Lue lisää
Startup Village - Healthcare Technology - Labquality Days 2018

Laatu, terveysteknologia ja startupit – suomalainen menestyskonsepti

Suomalaiset terveysteknologian yritykset ja jatkuvasti syntyvät startupit ovat jo edelläkävijöitä digitalisaatiossa. Robotiikka, geenitestaus ja etähoito ovat tulleet jäädäkseen tuottamaan tehokkuutta terveydenhuoltoon länsimaisen väestön ikääntyessä. Uusi Watson Health Center toimii kohtaamispaikkana kehitettäessä dataa hyödyntäviä, kognitiivisia kyvykkyyksiä sekä keinoälyä sisältäviä sovelluksia ja ratkaisuja terveydenhuollon tarpeisiin. IBM kutsuu Watsonia kognitiiviseksi tietokoneeksi, sillä sitä ei periaatteessa ohjelmoida, vaan sitä … Jatka

Lue lisää

Uusi matkailulääketieteen Moodi on ilmestynyt

Vuoden ensimmäinen Moodi on teemaltaan Matkailulääketiede. Se sisältää tuttuun tapaan laadun ja laboratoriolääketieteen tutkimustietoa sekä ajankohtaiskatsauksia, mutta nyt vähän uudella, poikkitieteellisellä twistillä. Jatkossa löydät Moodista entistä monipuolisemmin informaatiota liittyen myös Labqualityn muihin palveluihin, kuten Auditointiin ja sertifiointiin sekä Koulutukseen ja konsultointiin. Huom! Tuoreesta Moodista löydät koko Labquality Days -ohjelman sekä mielenkiintoisia nostoja esityksistä! Tutustu uuteen … Jatka

Lue lisää

Biohakkerointia, geenitestausta ja huumeasiaa

Voiko ihminen saada paremman elämän biohakkeroinnin ja itsensä monitoroinnin avulla? Miten suomalainen startup-yritys on onnistunut tekemään geenitestausta huomattavasti kustannustehokkaammin kuin suuret globaalit kilpailijansa? Mikä on huumeidenkäyttäjille kohdistettu Street-hanke? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan Labquality Days -kongressissa, jossa viimeisintä tutkimustietoa jakavat niin suomalaiset kuin kansainväliset terveydenhuollon huippuasiantuntijat. Teemu Arina on kansainvälisesti tunnettu digitalisaation asiantuntija, teknologia-alan … Jatka

Lue lisää

Robotteja hoitoalalle – pelastus vai kauhistus?

Hoivarobotiikan odotetaan mullistavan hoitotyötä ja hoivapalveluja sekä tuovan apua erityisesti vanhusten hoitoon. Sen uskotaan yhtäältä pidentävän vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen kotona asumiseen ja toisaalta vähentävän hoitotyön fyysistä kuormitusta ja hoitoalan resurssipulaa. On esitetty, että lähivuosina hoivatobotiikalla – roboteilla ja automaatiolla – voidaan korvata jopa viidennes hoitajien työstä! Robotiikkaan sisältyy myös kuitenkin paljon epäilyksiä. Sen pelätään vaarantavan … Jatka

Lue lisää

Esittelyssä Vuoden puhuja 2017, biohakkeri Teemu Arina

Teemu Arina on tunnettu digitalisaation asiantuntija, teknologia-alan sarjayrittäjä, tietokirjailija ja biohakkeri. Hän on perehtynyt erityisesti digitaalisen liiketoiminnan, sosiaalisen median, ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen, verkko-oppimisen ja digitaalisen terveyden avainkysymyksiin. Teemun mielestä uusi tapa jakaa ja tuottaa tietoa muuttaa maailman. ”Työskentelemme yhä enemmän aineettomien asioiden ja ideoiden parissa. Lihastyöstä on siirrytty tietotyöhön ja verkostotyöhön. Internetistä ja … Jatka

Lue lisää

Street-hanke – vaikuttavaa apua huumeidenkäyttäjille

Ainutlaatuinen Street-hanke tarjoaa kesäaikaan anonyymia ja maksutonta hepatiitin ja hiv:n pikatestausta pääkaupunkiseudun kaduilla, puistoissa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa pistoshuumeita käyttäville henkilöille. Street-hankkeen kohderyhmää ovat pääkaupunkiseudun nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat C-hepatiitin, hiv:n ja sukupuolitautien riskiryhmässä. Pyrkimyksenä on tavoittaa tartuntariskissä olevat ja tartunnan saaneet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeessa on ammattihenkilöitä ja vertaistoimijoita. Mutta onko tämäntyyppiselle … Jatka

Lue lisää