Robotteja hoitoalalle – pelastus vai kauhistus?

Hoivarobotiikan odotetaan mullistavan hoitotyötä ja hoivapalveluja sekä tuovan apua erityisesti vanhusten hoitoon. Sen uskotaan yhtäältä pidentävän vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen kotona asumiseen ja toisaalta vähentävän hoitotyön fyysistä kuormitusta ja hoitoalan resurssipulaa. On esitetty, että lähivuosina hoivatobotiikalla – roboteilla ja automaatiolla – voidaan korvata jopa viidennes hoitajien työstä!

Robotiikkaan sisältyy myös kuitenkin paljon epäilyksiä. Sen pelätään vaarantavan inhimillisen hoivan, vähentävän kaivattuja ihmisten välisiä kohtaamisia ja johtavan hoiva-alalla työpaikkojen vähentymiseen. Siksi hoivarobotiikkaa myös vastustetaan.

Ovatko robotit hoitoalalla pelastus vai kauhistus? Tule kuulemaan mielenkiintoista Lina Van Aerschotin tuoreeseen tutkimukseen pohjautuvaa esitystä Labqualty Daysiin pe 9.2. klo 10.30 – 11.00.

Ilmoittaudu tästä.