Labquality Days tuo esille koronan eri näkökulmista – mikä on THL:n rooli pandemiassa?

Koronavirus on yksi Labquality Daysin keskeisistä aiheista, jota käsitellään erityisesti tähän mennessä saatujen oppien näkökulmasta. THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra esittelee puheenvuorossaan THL:n roolia ja tehtäviä koronapandemian aikana.    

Vaikka monet nyt tapetilla olevat puheenaiheet ovat nousseet esille edellistenkin pandemioiden aikana, on koronan laajuus alleviivannut erityisesti yhteistyön ja koordinaation tarvetta.  

– Yhteydenpidon tarve kentän toimijoiden välillä on noussut yhdeksi keskeiseksi aiheeksi koronaviruksen leviämisen estämisessä. Tärkeitä toimijoita ovat esimerkiksi eri sairaanhoitopiirien infektiotautien lääkärit ja hoitajat sekä kliinisen mikrobiologian laboratoriot, sanoo Savolainen-Kopra. 

Hän pitää puheenvuoronsa ”THL:n rooli ja tehtävä pandemian aikana” Labquality Days -tapahtumassa torstaina 11.2. THL on ollut vahvasti mukana koronakeskusteluissa koko pandemian ajan 

– Tiivistetysti voidaan todeta, että THL:n tehtäviä koronapandemiassa ovat muun muassa yleisen tilannekuvan hahmottaminen, tiedon tarjoaminen päätöksentekijöille ja suoraan kansalaisille median välityksellä sekä kansallisen laboratoriojärjestelmän diagnostiikan tukeminen.  

Viime maaliskuussa leviämään lähteneellä koronalla on ollut erilaisia vaiheita. THL seuraa koronan kehittymistä tiiviissä yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Yksi odotetuimmista lähitulevaisuuden asioista on rokotteen saaminen markkinoille.  

– Yksi oleellinen tehtävä, jonka suunnittelu THL:ssä on jo aloitettu, on pandemiarokotuksen jakelun suunnittelu sekä rokotusneuvonta ja tuki terveydenhuollon ammattilaisille. Helmikuun Labquality Dayseillä onkin kiinnostava päivittää yleinen tilanne ja katsoa, missä silloin mennään muun muassa rokotusten suhteen, Savolainen-Kopra toteaa.            

Johtava asiantuntija, yksikön päällikkö, FT, Dos Carita Savolainen-Kopra: ”THL:n rooli ja tehtävä pandemian aikana” torstaina 11.2.2021 Labquality Days -tapahtumassa.