Laatudatan julkisuus puhuttaa

Sosiaali- ja terveysalan laadunhallinta on yksi Labquality Daysin keskeisistä ohjelmakokonaisuuksista, ja laatua käsitellään tapahtumassa monipuolisesti muun muassa erilaisten case-esimerkkien kautta. Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono keskittyy puheenvuorossaan perjantaina 12.2. laatudatan julkisuuteen ja vertailtavuuteen.  

Bonon esitys ”Laatudata julkiseksi ja vertailtavaksi  haaste kaikille toimijoille” on osa Labquality Daysin Laatutieto hyötykäyttöön -ohjelmakokonaisuutta.       

Miksi organisaatioiden laatudatan tulisi olla mielestäsi julkista, Petri Bono? 
Tuotettujen palveluiden tulee olla läpinäkyv, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Vain julkistamalla laatudata avoimesti ja ajantasaisesti voidaan tuottaa kansalaisille laadukasta palvelua. Se, kuka tuottaa, ei ole oleellista, vaan oleellista on palvelun sisältö.  

Miten julkista laatudata on tällä hetkellä?  

Joistakin palveluista löytyy vertailukelpoista tietoa, mutta suurimmasta osasta palveluita ei tätä tietoa löydy. Esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitoonpääs kuvaavaa T3aikaa ei löydy mistään yksittäisestä järjestelmäs tässä maassa.   

Koronan myötä tässä on kuitenkin tullut hyviä käytänteitä: esimerkiksi THL kertoi maanantaina julkaisevansa rokottamisen etenemiseen liittyvän datan reaaliaikaisesti. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu!     

Mitä hyötyä laatudatan mahdollinen vertailtavauus tuo organisaatioille?  

Avoin datan kertominen kirittää kohti parempaa suoritusta – kukaan ei halua olla huonoin palveluiden tuottaja. Avoin data tuottaa myös päätöksentekijöille tietoa palvelujen laadusta.  

Mitä muuta tärkeää liittyy mielestäsi sote-palveluiden laatuun? 

Jos palveluita ei voida vertailla laadun perusteella, ainoa kriteeri tuottajan valintaan on hinta. Palveluiden laatua voi verrata myös kansainvälisiin rekistereihin. Suomalaisten hoitoonpääsy on kansainvälisesti mitattuna huonoa erityisesti perusterveydenhuollon lääkärille pääsyn osalta. 

Myös etäpalveluille täytyy olla mitattavat laatukriteerit. 

Tule kuuntelemaan johtava ylilääkäri Petri Bonon puheenvuoro Laatudata julkiseksi ja vertailtavaksi – haaste kaikille toimijoille perjantaina 12.2. klo 10.45 Labquality Days -tapahtumaan!