Laadunedistämispalkinto myönnettiin Marja-Kaarina Koskiselle ja Raija Myllykselle

Labquality Oy on myöntänyt torstaina 8.2.2018 Labquality Days -kongressissa Laadunedistämispalkinnon opetusneuvos Marja-Kaarina Koskiselle ja Labqualityn EQA-koordinaattori Raija Myllykselle.

Koskinen on myös yliopiston lehtori ja hänellä on maisterintutkinto Cardiffin yliopistosta Englannista. Lisäksi hän on Labqualityn ensimmäinen ISO 9001 auditoija, ja hän on kouluttanut auditoijia vuosien ajan kehittäen samalla Suomen kansallista auditointitoimintaa.

Raija Myllys on tehnyt yli 30 vuoden uran Labqualityssa EQA-koordinaattorina. Vuosien varrella Raija on systemaattisesti kehittänyt laadunarvioinnin kierrostoimintaa ja Labqualityn laadunarviointipalveluja laittaen aina asiakkaiden tarpeet etusijalle. Hänen erityisosaamisensa on ollut haastavien näytteiden kerääminen kaukaisista maista, kuten Etelä-Amerikasta ja Afrikasta.

Palkinnot luovutettiin Labquality Days -kongressin iltatilaisuudessa torstaina 8.2.2018 klo 17.00.