Katse tulevaisuuteen: potilasturvallisuus, teknologia ja kommunikaatio

Labquality Days 2020 avauspäivän ohjelmassa pohditaan laajasti automatisaation ja digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollossa nyt ja tulevaisuudessa. Näkökulmina toimivat muun muassa potilasturvallisuus, diagnostiikka sekä erilaiset teknologiset ratkaisut ja käytännön esimerkit niin Suomesta kuin ulkomailta. Päivän aikana tarkastellaan usealta kantilta sitä, miten laatutietoa hyödynnetään ja kuinka sillä päästään kohti laadukkaampaa toimintaa. Jokainen kongressikävijä voi valita juuri itseään kiinnostavan luentovalikoiman kaikista torstain kahdeksasta sessiosta.

Uutena ohjelmassa on kaksipäivänen luentokokonaisuus laatutiedon hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Lisämaustetta tuodaan terveysteknologian innovaatioiden ja yksilöllisen lääketieteen mielenkiintoisilla luennoilla. Kattava diagnostiikan näyttely tuo nähtäville alan uusimmat käytänteet, laitteet, tarvikkeet ja menetelmät. Päiväohjelmaa täydentävät Speaker´s corner -puheenvuorot, joissa esitellään miten Suomi voi eturintamassa kehittää uusia palveluita ja tuotteita kansainvälisillä markkinoilla. Perinteiseen tapaan torstai-iltaa jatketaan kongressipäivän jälkeen vapaamuotoisemmin verkostoitumisen parissa.


Yhteisluennot pohjustavat keskustelua

Kongressin tulee avaamaan FT Holly Witteman Kanadasta, joka toimii Quebecissä Laval yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kehitysyksikön johtajana sekä apulaisprofessorina. Avauspuheenvuorossaan “Transforming Complex Laboratory Data into Meaningful Information for Patients and Families” Witteman käsittelee sitä, miten laboratoriotietoja tulisi tarjota potilaille ymmärrettävässä muodossa, kun potilailla on tänä päivänä yhä enenevissä määrin pääsy sähköisiin järjestelmiin.

Keskipäivän huippuhetki on paneelikeskustelu, jossa pureudutaan näytteenottajien tulevaisuuteen. Keskustelua johtaa Riitta Lumme (Metropolia) ja mukana ovat Maija-Leena Kangas (Pihlajalinna), Mervi Flinkman (TEHY), Jenni Kalliomäki (Bioanalyytikkoliitto) ja Teija Kaukosalmi-Virtanen (HUS). Keskustelu striimataan suorana verkossa, joten mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa pääsee kuka tahansa.


Teknologiaa, laboratoriodiagnostiikkaa ja patologiaa

Laboratoriodiagnostiikan ammattilaisille on tarjolla jälleen tutut erikoisalakohtaiset sessiokokonaisuudet, joissa mennään syvälle käytännön tekemisen maailmaan sekä tieteeseen. Torstain erikoisaloina ovat hematologia, virologia, patologia sekä patologia ja kuvantaminen. Hematologian sessiossa on jälleen mukana suosittu Verisolujen tunnistusseminaari, jossa käydään läpi etukäteen tehtyjen tunnistuskuvien analyysia Anri Tienhaaran johdolla.

Ohjelmassa tuodaan esille myös laboratoriodiagnostiikan uusimpia menetelmiä ja toimintamalleja, joilla tulevaisuudessa mitataan ja arvioidaan henkilöiden terveyttä sekä työkykyä. Yhtenä merkittävänä kokonaisuutenaan on laboratorioautomaatio serologisessa diagnostiikassa.


Tukea laatujohtamiseen

Kongressin Laatutieto hyötykäyttöön- ja Kehittyvä terveydenhuolto -kokonaisuudet ovat tarkoitettu kaikille, joiden työnkuvaan kuuluu laadunhallinta tai jotka ovat kiinnostuneita laadun kehittämisestä työyhteisössään. Torstaina aiheeseen perehtyminen aloitetaan kansainvälisen laatuorganisaation ISQuan puheenvuorolla, jossa Elaine O’Connor esittelee laadunhallintajärjestelmien hyödyntämistä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisessä.

Päivän aikana täsmentyy myös sisäisten auditointien ja vaaratilanteiden seurantakäytäntöjen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. Lisäksi nostamme esille palveluiden parantamisen erilaisilla laatujohtamisen keinoilla ja potilas- ja asiakaspalautteiden hyvällä analysoinnilla.


Kansainvälisen ohjelman parhaat tärpit

Kannattaa myös muistaa, että kaikille kansainvälisen ohjelman luennoille pääsee samalla kongressilipulla. Torstaina aiheena on “Harmonization of medical laboratory practices” ja mukana on huippupuhujia ympäri maailmaa. Päivän avaa professori Greg Miller (USA) aiheella The Harmonization Journey: Where Are We Going. Mielenkiintoisia puheenvuoroja pidetään myös siitä, kuinka asiakkaiden ja potilaiden kanssa tulisi kommunikoida.


Tervetuloa mukaan vuoden huipputapahtumaan!

Early bird -hinnat voimassa 30.11.2019 asti: 1 päivän lippu 440 €, 2 päivän lippu 480 €. Ilmoittaudu mukaan!