Joulukuun nostoja ohjelmasta

Liikkumattomuuden lasku kasvaa

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari luennoi ensimmäisenä kongressipäivänä siitä, mikä on liikkumattomuuden hinta Suomessa. Lähtökohtana on Valtioneuvoston kanslian ”Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset” TEAS-hankkeen tulokset sekä tuoreimmat tulokset eri ikäisten suomalaisten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Lisäksi Tommi esittelee UKK-instituutin kehittämän interaktiivisen järjestelmän, jonka avulla mitataan reaaliaikaisesti liikkumista, paikallaanoloa ja unta, käyttöä terveydenhuollon elintapaohjauksessa.

Terveysteknologinen tulevaisuus on jo nyt

Toimitusjohtaja Thomas Grandell Etsimo Healthcaresta kertoo terveysteknologian mahdollisuuksista luennossaan Keinoälyavusteinen hoidontarpeen arviointi ja hoitopolun valinta. Terveysteknologian innovaatiot ovat jo muuttaneet perinteistä terveydenhuoltoa. Tekoälyn ja datan hyödyntäminen terveydenhuollossa mahdollistaa siirtymän reaktiivisesta hoidosta proaktiiviseen hoitoon. Johdonmukaisella itseraportoinnilla pystytään tunnistamaan riskit ja tulevat muutokset terveydentilassa jo ennen kuin oireet ilmenevät. Personoidun ennustamisen avulla voidaan suositella toimenpiteitä ennakoivasti ja ennaltaehkäistä terveydentilan huononemista ennen kuin se muuttuu peruuttamattomaksi.

Yhtenä Labquality Daysin perjantain mielenkiintoisimmista ohjelmalinjoista Terveysteknologiaa käsittelevä kokonaisuus.

Kansainvälinen Labquality Days haastaa perinteitä

Kansainvälisen ohjelman Quality Control Reinvented? -teeman tulee avaamaan kaksi nimekästä laboratoriolääketieteen laadun asiantuntijaa, jotka molemmat pohtivat laadunarvioinnin tulevaisuutta. Sten Westgard (USA) kysyy luennossaan, mikä on Westgardin sääntöjen tulevaisuus.

Vastapainona on Tony Badrick (Australia), joka on viime vuosina julkaissut mielenkiintoisia tutkimuksia sisäisen ja ulkoisen laadunarvioinnin kehityksestä. Tony haastaa miettimään tulevatko perinteiset järjestelmät integroitumaan ja miten ne parhaiten tukevat toisiaan. Onko kustannustehokkaampaa käyttää reaaliaikaisia potilaskeskiarvoja sisäisessä laaduntarkkailussa vai perinteisiä sarjojen sisäisiä kontrolleja? Entä jääkö ulkoinen laadunarviointi vain keinoksi analyysimetodien suorituskyvyn ja potilastulosten laadun arvioinnissa?

Torstaina juhlitaan laatua

Torstai huipentuu perinteiseen laadunedistämispalkintojen jakamistilaisuuteen. Vuonna 2019 jaetaan myös Raimo Tenhunen Award. Palkintojuhlan jälkeen alkaa iltatilaisuus, Labquality Nights, jota vietämme tällä kertaa diskomaisissa tunnelmissa. Palkintojenjako klo 17.00 ja iltatilaisuus 17.30 alkaen.