Puhujat 2022

Labquality Days tuo lavalle yli 80 kotimaista ja kansainvälistä puhujaa. Puhujat ovat asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan, laboratoriolääketieteen ja lääkinnällisten laitteiden parista.
Alta löydät puhujat teemoittain aakkostettuna. Mobiilisovelluksessa heistä tarkemmat kuvaukset.


PÄÄPUHUJAT


 

Elina Hiltunen
Futuristi, What’s Next Consulting Oy


Elina Hiltunen on futuristi, kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. Forbes-lehti on listannut hänet maailman 50 johtavan naisfuturistin joukkoon.

Jari Hakanen
Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos


Jari Hakanen on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori sekä sosiaalipsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.


KEHITTYVÄ LABORATORIO


 

Aarne Aktan
Toimitusjohtaja,
Synlab Suomi


Pekka Aroviita
ylilääkäri,
Terveystalo


Pekka Aroviita on terveydenhuollon erikoislääkäri. Pekka on perehtynyt elintapalääketieteeseen ja toimii lääketieteellisenä asiantuntijana elintapamuutoksia tukevien palveluiden ja hoitopolkujen kehittämisessä Terveystalossa.

Oscar Brück
Tutkijalääkäri,
Helsingin Yliopisto


Oscar Brück valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 2016 ja lääketieteen tohtoriksi 2021. Hän on tutkinut professori Mustjoen tutkimusryhmässä hematologisten potilaiden luuytimen immunologista profiilia ja kudoskoostumusta kuva-analyysin keinoin.  Viimeisen vuoden hän on ollut kehittämässä automaattista hematosytologisten valmisteiden digitalisaatiota ja analysointia yhdessä HUSLABin kanssa.

 

Tero Era
Yksikönjohtaja,
Puhti Lab Oy


Tero Era toimii Puhdin vetäjänä. Puhti on palvelu oman hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan ja kehittämiseen. Terolla on vahva kokemus uusien palveluiden kehittämisestä eri toimialoilla kuten terveydenhoidossa, energia-alalla, sähköisessä liikenteessä sekä pankki- ja vakuutusalalla.

Hanna Eskelinen
Vieritutkimusasiantuntija,
Nordlab


Hanna Eskelinen on toiminut NordLabissa vieritutkimusasiantuntijana toukokuusta 2021 lähtien. Hanna on koulutukseltaan Bioanalyytikko YAMK ja hän on työskennellyt työuransa aikana monen tasoisissa laboratorioissa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella, sekä edustajana vieritutkimusten tuotteiden parissa.

Laura Härmä
Bioanalyytikko YAMK


 

Heidi Immonen
Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri,
TYKS


Heidi Immonen on sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, joka työskentelee TYKS:ssä endokrinologian poliklinikalla ja pitää myös yksityisvastaanottoa. Työtehtäviin kuuluu tärkeänä osana kilpirauhassairaudet. Erityinen mielenkiinnon kohde on raskausajan endokrinologiset sairaudet.

Nina Isomäki
Kehittämispäällikkö,
Fimlab


Nina Isomäki toimii näytteenoton kehittämispäällikkönä Fimlab Laboratoriot Oy:ssä.

Elina Keikkala
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri,
Oulun Yliopisto


Elina Keikkala on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2007 (Helsingin yliopisto) ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 2014 (Helsingin yliopisto), tutkimusaiheenaan pre-eklampsian ennustemarkkerit.

Eliisa Kekäläinen
Erikoislääkäri,
HUSLAB


Eliisa kekäläinen toimii Helsingin yliopiston bakteriologian ja immunologian osastolla kliinisenä opettajana ja translationaalisen immunologian tutkimusohjelmassa tutkimusryhmän johtajana. Tämän lisäksi hän toimii HUSLABin kliinisen mikrobiologian immunologian laboratoriossa erikoislääkärinä (sivuvirka). Tutkimustyössään hän on kiinnostunut immuunipuutoksista ja HUSLABissa hän tekee immuunipuutosdiagnostiikkaa.

Juho Kivistö
Dosentti, lastentautien erikoislääkäri,
Tays


Juho Kivistö on lastentautien erikoislääkäri. Hän työskentelee Taysin allergiakeskuksessa. Hänen tutkimustyö keskittyy erityisesti lasten anafylaksioihin ja astmaan.

Timo Kouri
LKT, dosentti
Helsingin yliopisto


Eläkeläinen, entinen HUSLABin Kliinisen kemian linjan Automaatiolaboratorion osastonylilääkäri ja Helsingin yliopiston kliinisen kemian dosentti. Labqualityn virtsatutkimusten kierrosasiantuntija vuodesta 1991. EFLM:n virtsasuositustyöryhmän (EFLM Task and Finish Group Urinalysis) puheenjohtaja 2018 alkaen. Julkaisuja virtsatutkimusten, erityisesti partikkelilaskennan alalta, sekä preanalytiikasta ja automaatiokemiasta.

Harry Kujari
Patologian erikoislääkäri
TYKS/Patologia


Kalle Kurppa
Professori,
Tampereen yliopisto


 

Pirkko Lammi
Kliinisen kemian erikoislääkäri, Islab


Pirkko Lammi on koulutukseltaan kliinisen kemian erikoislääkäri ja hän työskentelee Itä-Suomen laboratoriokeskuksessa Kuopiossa. Tehtävä-kenttään kuuluu hematologiset laboratorio-tutkimukset kuten veren ja luuytimen morfologia, virtaussytometria ja kantasolu-laboratorioon liittyvät tehtävät, sekä virtsan ja erilaisten punktionesteiden morfologiset tutkimukset.

Anneli Lauhio
Ylilääkäri, Fimea


Anneli Lauhio on toimii Fimeassa ylilääkärinä kliinisfarmakologisessa yksikössä. Hän toimii lääkevalmisteiden arviointiprosessissa ATC-vastaavana/teamin vetäjänä mm. virusvalmisteiden ja rokotteiden osalta myyntilupapuolella. Hän on sisätautiopin dosentti Helsingin yliopistossa ja koulutukseltaan sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri.

Laura Lindholm
Erikoistutkija,
THL


Laura Lindholm toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvointilaitoksella, asiantuntijamikrobiologian yksikössä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu moniresistenttien mikrobien, etenkin MRSA:n ja VRE:n laboratoriopohjainen seuranta ja tyypitys.

Hänen asiantuntijuutensa on bakteerien molekyyliepidemiologiassa, rypäiden analysoinnissa kokogenomisekvensointiin perustuvan samankaltaisuusanalyysin avulla.

 

Kati Luiro
EQA-koordinaattori,
Labquality Oy


Kati Luiro on ollut EQA-koordinaattorina Labqualityssa 3 vuotta. Hänen vastuulleen kuuluu mm. immunologian ja mikrobiologian kierrostoimittamisia. Aiemmin hän teki pitkän työuran laboratoriohoitajana mikrobiologiassa virologian ja immunologian tutkimusten parissa.

Merit Melin
Tutkimuspäällikkö,
THL


Merit Melin on mikrobiologisen immunologian dosentti ja toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Asiantuntijamikrobiologian yksikössä Immunologian tiimin vetäjänä. Tutkimusaiheet liittyvät keskeisesti väestön immuniteetin seurantaan rokotuksin ehkäistäviä taudinaiheuttajia vastaan. Viime vuosina Melinin tutkimus- ja asiantuntijatyö on keskittynyt erityisesti SARS-CoV2-infektion ja rokotteiden tuottaman immuniteetin arviointiin.

Anu Mustila
Palvelujohtaja,
Fimlab


Anu Mustila toimii Fimlabin palvelujohtajana. Hän on työskennellyt Fimlabissa sen perustamisesta eli vuodesta 2011 asti ja ennen Fimlabia työskentelin jo sen edeltäjän eli PSHP Laboratoriokeskuksen palveluksessa. Hän on siis tehnyt hieman yli 20 vuoden mittaisen uran kliinisten laboratoriopalveluiden parissa erilaisissa mielenkiintoisissa tehtävissä.

Ilkka Pakkanen
Järjestelmäasiantuntija,
Fimlab


Ilkka Pakkanen on toiminut Fimlab Laboratoriot tietohallinnossa esittelyhetkellä vajaat 7 vuotta. Hän on nimikkeeltään järjestelmäasiantuntija, mutta toimii pääasiassa tuoteomistajana Fimlabin kehittämälle kemian ja hematologian tuotannon väliohjelmistolle. Työskentelen läheisesti tuotannon ja IT:n yhteisissä hankkeissa ja projekteissa.

Tuulia Palukka
Erikoislääkäri,
Fimlab


Tuulia Palukka on kliinisen kemian erikoislääkäri ja toimii Fimlabin hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.

Minna Peippo
Tyks


Minna Peippo on erikoistuva sairaalasolubiologi ja hän työskentee projektipäällikkönä Digipatologian käyttöönotto -projektissa TYKS-Patologialla. Hän on valmistunut Turun yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan biokemia.

Minna työstää tällä hetkellä myös väitöskirjaa  Prof. Carpénin tutkimusryhmässä Turun yliopiston patologialla. 

Christel Pussinen
Yksikön vastaava, Automaatiolaboratorio, HUS diagnostiikkakeskus


Christel Pussinen toimii HUS Diagnostiikkakeskuksessa, HUSLABissa Automaatiolaboratorion Yksikön vastaavana.

 

Kaisu Rantakokko-Jalava
Oyl, vastuualuejohtaja,
Tyks


Kaisu Rantakokko-Jalava on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja dosentti sekä Tyksin kliinisen mikrobiologian vastuualuejohtaja. Suurimman osan työurastään hän on työskennellyt erityisesti mikrobilääkeresistenssin ja sen nopean toteamisen parissa.

Anne Rauhio
Sairaalakemisti,
Fimlab


Anne Rauhio työskentelee sairaalakemistinä Fimlabin Tampereen toimipisteessä. Vastuualueenaan hänellä on kemian ja immunokemian analytiikka automaatiossa..

Mika Rämet
LT,
Rokotetutkimuskeskus


 

Teemu Smura
Tutkijatohtori,
Helsingin yliopisto


 

Kirsi Soppa
asiantuntijahoitaja,
Fimlab


Kirsi Soppa on toiminut Fimlabin Tampereen Hematologian laboratoriossa vastuuhoitajana vuodesta 2012 alkaen ja vuoden 2022 alusta asiantuntijahoitajana. Koulutukseltaan hän on Bioanalyytikko YAMK.

Sanna Suikkanen
Apulaisylisolubiologi,
KYS, Kliininen patologia


Sanna Suikkanen toimii KYSin patologian apulaisylisolubiologina ja laatuvastaavana.

Eeva Sundström
Kouluttajaylilääkäri,
Vantaan kaupunki


Eeva Sundström on terveyskeskuslääkäri Vantaalla ja kliininen opettaja Helsingin yliopistossa. Eeva on erikoistunut yleislääketieteeseen ja hänellä on lääkärikouluttajan erityispätevyys. Hän käyttää työajasta n. puolet kliiniseen työhön ja toisen puolen opetus- ja kehitystehtäviin. Hän opettaa lääketieteen kandidaatteja sekä ohjaa vastavalmistuneita ja yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä.

Juha Taavela
LT,
Tampereen yliopisto


Juha Taavela työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan sisätautiklinikalla ja hän tekee tutkimusta Tampereen keliakiaryhmässä. Tutkimusaiheena hänellä on keliakia ja tällä hetkellä erityisesti gluteeniherkkyys ilman keliakiaa. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana kliinisenä tutkijana keliakian uusissa lääketutkimuksissa.

 

Anri Tienhaara
Osastonylilääkäri,
Tyks


Anri Tienhaara on koulutukseltaan laboratoriolääkäri ja hän on erikoistunut lisäksi hematologiseen laboratoriodiagnostiikkaan. Hän on monipuolisesti tekemisissä lähes kaikkien hematologisten laboratorioanalytiikan osa-alueiden kanssa. Tykslabissa hänen vastuualueitaan on erityisesti verikeskus, kantasolulaboratorio ja morfologiset tutkimukset.

Päivi Valtonen
Bioanalyytikko,
Fimlab


Päivi Valtonen valmistui Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta bioanalyytikoksi vuonna 2004. Tällä hetkellä hän työskentelee Fimlabin mikrobiologian laboratoriossa laboratoriohoitajana. Työtehtäviin on vuosien varrella kuulunut myös olla mukana IT-projekteissa asiantuntijana, testaajana ja perehdyttäjänä

Tuula Vasankari
Pääsihteeri, professori,
Filha ry ja Turun yliopisto


JTuula Vasankari johtaa keuhkosairausalan asiantuntijajärjestö Filha ry:tä ja toimii sivutoimisena Turun yliopiston professorina keuhkosairauksien ja kliinisen allergologian oppiaineessa.  Filha ry on mukana Kansallisessa Sisäilmaohjelmassa ja Vasankari toimii ko. ohjelman ohjausryhmän jäsenenä.

Pia Westman
Johtaja,
Veripalvelu


Veripalvelun johtaja 6/2021 lähtien, väitellyt perinnöllisyytieteestä. Aiempi työkokemus mm Terveystalosta diagnostiikan, hyvinvointipalvelujen ja digitaalisten terveyspalvelujen parista. Nyt viemässä Veripalvelua kohti uutta strategiakautta 2022-2026, jonka keskeisiä teemoja ovat Veripalvelun ydintehtävän toimintaedellytysten ja jatkuvuuden turvaaminen, yhteiskunnan muutoksiin reagoiminen ja terveydenhuollon relevanttina ja luotettavana kumppanina toimiminen, myös tulevaisuuden hoitojen tarpeet huomioiden.


LAATUTIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN


 

Linda Aheristo
Laatu- ja ympäristöpäällikkö,
Terveystalo


Linda Aheristo toimii Terveystalon Laatu- ja ympäristöpäällikkönä. Tehtävässään hän vastaa Terveystalon laatujärjestelmän sekä ympäristöjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Hän tukee Terveystalon alueita ja yksiköitä laadun tavoitteiden täyttymisessä, hän varmistaa ISO 9001 laatujärjestelmän sekä ISO14001 ympäristöjärjestelmän ja Terveystalon prosessien mukaisten käytänteiden toteutumista ja näihin liittyvien prosessien kehittämistä.

Heli Aalto
Kehitysjohtaja,
SiunSote


 

Rauha Heikkilä
Kehittämispäällikkö,
THL


 

Mikko Häikiö
Kehitysjohtaja,
Lapin shp


 

Sandra Koskinen
Laatupäällikkö,
Terveystalo


Sandra Koskinen toimii laatupäällikkönä Terveystalossa. Hän vastaa organisaation auditointikokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta sekä toimintamallin kehittämisestä. Hän toimii myös johtamisosuuden sisäisenä auditoijana. Laatupäällikkönä hän lisäksi tukee ja ohjaa Terveystalon verkostoa laadun johtamisessa ja kehittämisessä. Sandralle työssä on tärkeää itsensä haastaminen ja se, että kokee työllään olevan merkitystä. Parasta laatupäällikön työssä onkin se, että saa auttaa Terveystalon verkostoa laadun tavoitteiden täyttymisessä, ja myös työskennellä yhdessä verkoston upeiden ammattilaisten kanssa.

Marianne Kuusisto
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori,
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus


Marianne Kuusisto toimii kansallisena lääkitysturvallisuuskoordinaattorina Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa ja tekee lääkitysturvallisuuteen liittyvää väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistossa. Hän on farmasian ammattilainen, joka on aikaisemmin toiminut erikoissairaanhoidossa osastofarmaseuttina.

Mari Lamminpää
EHSQ Manager,
Stanley Security


Mari Lamminpää toimii EHSQ Managerina Stanley Security Oy:ssä. Hän pitää huolta yrityksen ISO 9001 -ja ISO 14001 -standardien ylläpidosta ja pysyvyydestä. Hän huolehtii työturvallisuudesta ja työsuojelusta konsernin EHS Management System Planin mukaisesti.

Mari Plukka
Laatupäällikkö,
Pohjanmaan hyvinvointialue


Mari Plukka toimii laatujohtajana Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä. Hänen tehtävänään on johtaa laatu- , turvallisuus- ja valvontatyötä koko Pohjanmaan kuntayhtymän alueella.

Jonna Salonen
Ylilääkäri,
THL


Jonna Salonen on helsinkiläinen kliinisen hematologian erikoislääkäri, jolla on pitkä kokemus kliinisestä työstä. Vuodesta 2018 alkaen hän on työskennellyt ylilääkärinä THL:n Tietopalvelut-osastolla kansallisten laaturekisterien parissa ja tällä hetkellä hän on THL:n laaturekisteriprojektin johtaja. Salosen työhön kuuluu myös osallistumista THL:n koodistopalvelutoimintaan ja sen myötä Kuntaliiton laboratorionimikkeistötyöryhmään. Laadukas työ ja tietojen hyödyntäminen kansalaisten ja potilaiden hyväksi ovat lähellä Salosen sydäntä.

Annika Takala
Ylilääkäri,
HUS Yhtymähallinto


Annika Takala on HUSin laitelääkäri eli lääkinnällisten laitteiden ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö. Hän on toiminut anestesiologian erikoislääkärinä 27 vuotta  ja siitä 10 vuotta HUS Silmä-korvasairaalan anestesiaylilääkäri. Valviran terveydenhuollon valvonnassa hän oli kome vuotta ja pyörähti lyhyesti myös STM:ssä ennen paluuta HUSiin vuonna 2020. Pitkäaikaisena kiinnostuksen kohteena on ollut laatu- ja potilasturvallisuus terveydenhuollosssa. Miten laatua parannetaan systemaattisella osaamisen varmistamisella ja kehittämissykleillä?

Merja Tepponen
Vastuuvalmistelija ja kehitysjohtaja,
EKSOTE


Merja Tepponen on terveystieteiden tohtori Lappeenrannasta. Hän toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Eksoten kehitysjohtajana ja Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen vastuuvalmistelijana. Hän on kansallisen Sote tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelman johtoryhmän jäsen,


KEHITTYVÄ TERVEYSTEKNOLOGIA


 

Koen Cobbaert
Senior Manager – Quality, Standards & Regulations,
Philips


Koen Cobbaert works part-time for Philips as a quality, regulatory and standards expert. Koen specializes in health software and views tech regulations through the computational lens.

Tuomas Granlund
Regulatory Affairs Specialist,
Solita


 

Nelli Karhu
ylitarkastaja,
Fimea


Nelli Karhu työskentelee ylitarkastajana in vitro -diagnostisten (IVD) lääkinnällisten laitteiden valvontatehtävissä Fimeassa. Tehtäväkenttään kuuluu alan toimijoiden ohjausta ja neuvontaa, markkinavalvontaa, vaaratilanteiden käsittelyä sekä EU-tason yhteistyötä yhtenäisen, toimivan eurooppalaisen laitelainsäädännön edistämiseksi.

Ennen viranomaistehtäviin hyppäämistä Nelli on työskennellyt mm. IVD- ja bioalan yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä yliopistomaailmassa tutkimassa virusten genomien pakkausmekanismeja ja evoluutiota.

 

Katja Kimppa
Senior Manager, Quality R&D, EMEAI, Perkin Elmer


I’m working as a senior manager in R&D Quality group in Perkinelmer. Me and my team are responsible for reviewing technical files and project progress as well as supporting the teams in finding least burdensome way of going forward while ensuring good quality and compliance for our products. Perkinelmer in Finland is one-stop-shop for prenatal and neonatal screening systems; including assays, instruments and software. I’ve been working here for the last 16 years in multiple positions, all related to R&D and all types of products we have.

Ossi Korhonen
Head of Instrument Development & PLCM, Aidian


Ossi Korhonen is an experienced RD professional who has worked in the medical sector for the last 16 years, mainly with Point of Care devices. With 20+ years of experience of R&D he has gained good understanding of various development processes in different business environments. For the last 11 years he has lead Instrument Development and Product Life Cycle Management at Aidian and being in really close operation with test system development. Before Aidian Ossi has worked 6 years in a start-up company, where he was one of the founders. We offered product development services for medical customers. Also, developing 8 years products for consumer customers has given him a valuable different view for the product development and production.

Pekka Vepsäläinen
Tietoturvakonsultti,
Tikkasec Oy


Pekka on tietoturvakonsultti ja yrittäjä, joka tekee tietoturvan ja tietosuojan kehittämisprojekteja niin yksityisen kuin julkisen sektorin asiakkaille. Pekka on viimeisten 5 vuoden aikana keskittynyt erityisesti terveydenhuollon kyberturvallisuuden kehittämiseen mm. Huoltovarmuuskeskuksen Kyber-Terveys-hankkeessa. Pekka on syventynyt erityisesti hankintojen tietoturvan, henkilöstön tietoturvaosaamisen sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseen.

Rina Wahlroos
Director, Quality Systems and Compliance Affairs,
Thermo Fisher Scientific


Rina Wahlroos on tehnyt pitkän uran IVD tuotteiden regulatiivisissa ja laatuun liittyvissä tehtävissä globaaleissa yrityksissä. Nykyisin hän toimii Thermo Fisher Scinetific Oyn laatujohtajana ja sitä ennen toimin Wallac Oyssä, osa PerkinElmer konsernia, useissa eri tehtävissä liittyen laatuun ja regulatiiviseen toimintaan.


QUALITY IN LABORATORY


 

Tony Badric
CEO of RCPAQAP, Australia


Tony Badrick B. App Sc, BSc, BA, M Lit St (Math), MBA, PhD(QUT), PhD(UQ), FAIMS, FAACB, FACB, FAIM, Member Aust Maths Soc, FRCPA (Hon), FFSc(RCPA), GAICD. He was Associate Professor, Faculty of Health Sciences and Medicine at Bond University for 4 years before becoming the CEO of the RCPAQAP in 2015.

Ivan Brandslund
Professor of Clinical Biochemistry,
University of Southern Denmark,
Denmark


MD, DMSc, Spec. Chem. Pathol, Aut. General Practice, Lab director 1986-2019. Professor Clin. Biochem. 2011- at University of Southern Denmark. 300 publications in Clin. Biochem., analytical Quality Assurance, Lab. Logitics. Last 30 years in Dan. Soc. Clin. Biochemistry committee on Quality Assurance.

Christa Cobbaert
EuSpLM and professor in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Leiden University Medical Centre, Netherlands


Christa M. Cobbaert, PhD, Clinical Chemist, EurSpLM Professor of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Department of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Leiden University Medical Centre (LUMC), Leiden, the Netherlands Christa Cobbaert is heading the Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Department at the Leiden University Medical Centre (LUMC) in Leiden, the Netherlands.

Mathias Karlsson
CEO,
Equalis AB,
Sweden


MD, PhD, CEO of Equalis AB

Anja Kontio
Quality and Regulatory Affairs Manager, Labquality Oy


Anja Kontio is an experienced quality and regulatory affairs professional specialising in in vitro diagnostic medical devices (IVD). She has long experience in quality management and regulatory affairs in IVD industry. She has been working as a Quality and Regulatory Affairs Manager for Labquality Oy since 2017 focusing in the European and US regulatory approvals and method validation of IVDs.

Finlay Mackenzie
Director Birmingham Quality,

UK NEQAS


Finlay MacKenzie is the Director and Lead Scientist of Birmingham Quality, which is the largest UK NEQAS Centre for Clinical Chemistry. He is an NHS Consultant Clinical Scientist and is Organiser of many EQA Schemes in Clinical Chemistry, but is perhaps most well-known for the UK NEQAS for Thyroid Hormones. His biggest interest is in trying to demystify some of the statistics that haunt the EQA arena and has been instrumental in using graphical output to explain laboratory and method performance in regular reports and commentaries. The SAUSAGE(S) initiative for eGFR was a case in point. He sits on the UK NEQAS Executive Board and was a former Secretary of EQALM (the European EQA providers association). He has contributed to several EFLM TFGs on Performance Specifications in Laboratory Medicine (TF-PS). He was a member of the IFCC Committee on Standardisation of Thyroid Function Tests and sits on the IFCC Working Group on Commutability. With over thirty years’ experience in EQA provision, he is well placed to champion the usefulness of EQA and discuss some of the issues concerning frequency and utility of EQA provision.

Jonna Pelanti
Tuotekehityspäällikkö, Labquality Oy


Jonna Pelanti has a master of science in technology degree from Helsinki University of Technology and a clinical biochemist degree from Helsinki University faculty of medicine. Jonna joined Labquality, a Finnish service company focused on quality assessment to medical laboratories and point of care testing, 11 years ago and she is now the Head of Product development.

Paulo Pereira
Ph.D. at Portuguese Institute of Blood and Transplantation, Portugal


Dr. Pereira holds a Ph.D. in Biotechnology with specialization in Microbiology from the Catholic University of Portugal. He has been recruited as a medical laboratory and Quality Assurance/Quality Control expert for seminars and professional laboratory meetings throughout Europe, South America, and Africa.

Mario Plebani
MD, University of Padova, Italy


Mario Plebani obtained his medical degree summa cum laude from the Medical School of the University of Padova. He is full Professor of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology at the School of Medicine, University of Padova and Chief of the Department of Laboratory Medicine at the University-Hospital of Padova.

Simo Taimela
Chief Epidemiologist,

Terveystalo


Simo Taimela is a MD, PhD, and adjunct professor in epidemiology. He works at Terveystalo in Helsinki as Chief Epidemiologist and part-time at University of Helsinki and Helsinki University Hospital as research director of FICEBO group. His scientific research has resulted in over 170 original publications in various fields of medicine, including prediction of and interventions for preventing work disability. At Terveystalo, he is in charge of data-driven decision management within medical context and oversees the development of digital solutions that utilize AI.

Mark Thelen
Director of SKLM,

Netherlands


Specialist in Laboratory Medicine and Professor by special appointment on quality in medical laboratory care at the Radboud University in Nijmegen, the Netherlands. Director of SKML, the Dutch EQA organiser that focusses on EQA with value assignment of commutable samples in reference methods and reports that use multi sample evaluation that allows to distinguish between bias and imprecision.

Florent Vanstapel
Prof. em. Dr.
EFLM


F. Vanstapel studied and trained at the Catholic University of Leuven, Belgium. As Laboratory Specialist he was active in General Clinical Chemistry, Inborn Metabolic Disorders and Point of Care Testing. After his emeritate he remained active in the European Federation for Laboratory Medicine, where he is the chair of the Committee on Regulations.

Sofia Viegas
Dr, Instituto Nacional de Saùde (INS), Mozambique


Sofia Omar Viegas is a biologist graduated from the Eduardo Mondlane University, Maputo, Mozambique, with a master’s and doctorate degree in medical science from Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. At present, she holds the position of National Director of Public Health Laboratories at the National Institute of Health (INS) of Mozambique.

James Westgard
Emeritus Professor,

Westgard Quality Control,
USA


Dr Westgard is the co-founder and president of Westgard QC, Inc., a small business providing tools, technology, and training for laboratory quality management. He is also an Emeritus Professor in the Department of Pathology and Laboratory Medicine at the University of Wisconsin Medical School. His interest in quality control began in 1976-77 when he was on sabbatical leave at Uppsala University in Sweden. This work led to the multi-rule control procedure, internationally known as “Westgard Rules.”

Yvonne Zoet
EPT scheme manager,LUMC-Immunolgy, Netherlands


In 1993, Yvonne Zoet obtained her bachelor degree in Biochemistry and started working the Clinical Genetics Department of Leiden University Medical Center.

Jaa sivu