Ohjelma


Labquality Daysin ohjelma sisältää alan huippuasiantuntijoiden luentoja ja puheenvuoroja liittyen laboratoriolääketieteeseen, terveysteknologiaan ja lääkinnällisiin laitteisiin sekä asiakas- ja potilasturvallisuuteen.
Tällä kertaa tapahtuman ytimessä ovat kestävä kehitys ja tulevaisuuteen varautuminen.

Vuoden 2023 tapahtuman ohjelmalinjat ovat:

KEHITTYVÄ LABORATORIO

DEVELOPING HEALTH TECHNOLOGY  |  KEHITTYVÄ TERVEYSTEKNOLOGIA

QUALITY IN LABORATORY  |  KANSAINVÄLINEN LABORATORION LAATU


Keynote-puhujat


Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja


Kongressin avausluennossa Markku Ollikainen tulee käsittelemään kestävää kehitystä ja ekologisuutta laboratorioiden kannalta.

Harri Gustafsberg
PhD, valmentaja, ex-Karhuryhmä


Kongressin päätösluennossa tietokirjailija ja valmentaja Harri Gustafsberg tulee puhumaan tulevaisuuden haastaviin tilanteisiin valmistautumisesta.


KEHITTYVÄ LABORATORIO


Mikko Anttonen
Erikoislääkäri, LT, dosentti
HUS Diagnostiikkakeskus


Mikko Anttonen on kliinisen kemian erikoislääkäri ja dosentti HUS Diagnostiikkakeskuksesta. Hän toimii sekä erikoiskemialla että automaatiolaboratoriossa lääketieteellisenä vastuuhenkilönä koko joukolle hormoni- ja kasvainmerkkiainetutkimuksia. Työssään hän onkin päässyt perille siitä, mihin immunokemialliset ja massaspektrometriset menetelmät pystyvät – ja missä kunkin menetelmän rajat tulevat vastaan erityisesti kliinisen päätöksenteon kannalta.

Annika Auranen
Ylilääkäri
Tampereen yliopistollinen sairaala


Annika Auranen on gynekologisiin syöpiin erikoistunut naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, jonka pääasiallinen työtehtävä nykyään on toimiminen alueellisen syöpäkeskuksen ylilääkärinä ja johtajana. Potilastyötä hän tekee gynekologisten syöpien parissa. Auranen toimii kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän puheenjohtajana, ja on aktiivisesti seurannut syöpäseulontajärjestelmää niin organisaatiotasolla kuin itse seulontaan liittyvien jatkotutkimusten tekijänä jo vuosia.

Kari Åkerman
Ylikemisti
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue


Kari Åkerman vastaa tuotantopäällikkönä kliinisen kemian laboratorioiden toiminnasta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueella.

Anna Becker
Sairaalakemisti
HUS Diagnostiikkakeskus


Anna Becker työskentelee erikoiskemian laboratoriossa, HPLC-MS/MS ja Dynex -tiimissä kemistinä.

Sari Bäckman
Kliinisen kemian erikoislääkäri, LT
HUS Diagnostiikkakeskus, Veripalvelu


Sari Bäckman on työskennellyt verensiirtolääketieteen parissa monipuolisesti niin Veripalvelussa, Meilahden verikeskuksessa kuin verensiirtotietojärjestelmän kehitystehtävissäkin.

Hanna Eskelinen
Vieritutkimusasiantuntija
NordLab


Hanna Eskelinen toimii NordLab alueen vieritutkimusasiantuntijana. Suurimpana mielenkiinnon kohteena hyvinkin ajankohtainen vieritutkimusten prosessien ja palveluiden kehittäminen asiakastarpeen pohjalta.

Juha Grönroos
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
TYKS Laboratoriot


Juha Grönroos on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Lääkäriksi hän valmistui vuonna 2002 ja erikoislääkäriksi  vuonna 2012. Nykyisessä työpaikassaa TYKS Laboratorioiden kliinisen mikrobiologian bakteriologian ja mykologian prosessissa Grönroos on työskennellyt syksystä 2014 alkaen. Työnkuvassaan lähinnä hänen sydäntään ovat veriviljelyt sekä bakteerien ja hiivojen herkkyysmääritykset.

Marianne Gunell
Molekyylimikrobiologi
Tyks Laboratoriot


Marianne Gunell toimii Tyksin Kliinisellä mikrobiologialla laatupäällikkönä ja molekyylimikrobiologina sekä vastaa MOLEVIROn prosessissa suolistomikrobidiagnostiikasta, bakteeri-PCR -tutkimuksista ja NGS-sekvensoinnista. Hän vastaa myös Tyksin BSL-3 toiminnasta.

Teppo Haapaniemi
Erikoistuva sairaalasolubiologi
Fimlab Laboratoriot Oy


Teppo Haapaniemi on erikoistuva sairaalasolubiologi Tampereen Fimlab Laboratoriot Oy:stä. Hän toimii patologian laboratoriossa immunohistokemian vastuullisena ja vastaa laboratorioprosessien laadusta ja laadunvarmistuksesta.

Mikko Haapio
Osastonylilääkäri
HUS Nefrologia


Mikko Haapio on sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri. Hän toimii osastonylilääkärinä vastuualueinaan dialyysitoiminnot ja akuuttinefrologia sekä Meilahden teho-osastojen ja päivystysalueen nefrologikonsulttina. Haapion päätutkimusaiheet ovat akuutin munuaisvaurion biomarkkerit, akuuttiin munuaisvaurioon liittyvät ennusteelliset tekijät sekä pitkäaikaisessa dialyysihoidossa olleiden ja munuaisensiirron saaneiden eloonjäämisennuste.

Jokke Hannuksela
LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri
OYS, Oulun yliopisto


 

Anu Humisto
Erikoistuva sairaalamikrobiologi
HUS Diagnostiikkakeskus


Erikoistuva sairaalamikrobiologi HUSLAB Diagnostiikkakeskuksesta (Kliininen mikrobiologia, Etelä-Karjalan keskussairaala), MMT

Susanna Ihalainen
Laboratoriohoitaja, HUS Papakoordinaattori
HUS Diagnostiikkakeskus / Meilahden patologian laboratorio


Susanna Ihalainen on toiminut sytologian esitarkastajana vuodesta 2005 alkaen. Vuodesta 2016 lähtien hän on ollut sytologiatiimin tiimivastaavana, ja 2018 vuodesta alkaen hän on koordinoinut HUS Diagnostiikkakeskuksen kohdunkaulasyövän seulontoja.

Pia Isomäki
Ylilääkäri
Tays Reumakeskus


Pia Isomäki työskentelee Tays Reumakeskuksen ylilääkärinä. Hän on immunologian dosentti ja kliinisen työn ohella hän tekee tutkimustyötä nivelreuman immunologiasta ja erityisesti sytokiinien merkityksestä siinä.

Sakari Jokiranta
Ylilääkäri, kliininen mikrobiologia
Vita Laboratoriot Oy


Sakari Jokiranta on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian dosentti. Hänellä on takana lähes 30 vuotta tutkimusta, analytiikkaa, opetusta ja johtotehtäviä kliinisen diagnostiikan parissa. Jokiranta työskentelee tällä hetkellä sekä diagnostisia laitteita valmistavassa Hologic-konsernissa diagnostisten ratkaisujen lääketieteellisenä johtajana, Vita Laboratoriot Oy:ssä kliinisen mikrobiologian ylilääkärinä että Tammer BioLab Oy:ssä.

Ivana Kholová
Dosentti, ayl, kliininen opettaja
Tampereen yliopisto ja Fimlab Laboratoriot


Ivana Kholová on patologian erikoislääkäri ja sytologian vastuuhenkilö Tampereen Fimlabista ja kliininen opettaja Tampereen yliopistosta. Hän kokee sytologian luokitukset tärkeänä osana näytteiden vastauksissa ja laadussa. Kholová on ollut itse mukana kehittymässä sylkirauhasten Milanon, kilpirauhasten Bethesdan ja keuhkonäytteiden WHO luokitusta.

Antti Lavikainen
Parasitologian dosentti
Puolustusvoimat ja HY/Eläinlääketieteellinen tiedekunta


Dosentti Lavikainen on lääketieteen tohtori ja eläinlääketieteen lisensiaatti. Hänen kiinnostuksensa kohteena ovat loiset, etenkin madot, ja hän on perehtynyt erityisesti heisimatojen fylogeniaan (polveutumishistoriaan ts. sukulaisuussuhteisiin). Hän on toiminut tutkimus-, opetus- ja diagnostiikkatehtävissä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, HUSLAB:ssa ja Vita Laboratorioissa.

Outi Malminniemi
Sairaalakemisti
Fimlab Laboratoriot Oy


Outi Malminniemi on työskennellyt Fimlabissa 30 vuoden ajan. Hänen mielenkiintonsa kohteita ovat suolistosyövän seulonnan lisäksi vierianalytiikka, virtsan perustutkimukset ja kemikaaliturvallisuustyö. Malminniemi on aiemmin toiminut Labqualityn asiantuntijana ja FINASin teknisenä arvioijana kliinisessä kemiassa ja automaatiohematologiassa.

Laura Mannonen
Sairaalamikrobiologi
HUS Diagnostiikkakeskus


 

Päivi Mähönen
Sairaalamikrobiologi
Vita Laboratoriot Oy


Päivi Mähönen, FT, työskentelee sairaalamikrobiologina Vita Laboratoriot Oy:ssä. Filosofian tohtoriksi hän valmistui Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta immunologia-alan tutkimukseen keskittyen. Päätyönsä ohessa Mähönen toimii nykyisin myös FINASin teknisenä arvioijana. Labqualityn eri mikrobiologian kierrosten, mukaan lukien gramvärjäyskierrosten, kierrosasiantuntijana hän on toiminut jo usean vuoden ajan.

Tuomas Mäntylä
Osastonlääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus


Tuomas Mäntylä toimii osastonlääkärinä HUS Diagnostiikkakeskuksessa, HUSLABissa Kliinisen kemian vastuualueella. Yhtenä keskeisenä työtehtävänä on vuoden 2021 kesästä alkaen ollut projektipäällikkyys HUS Diagnostiikkakeskuksen suolistosyövän seulontaprojektissa. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 2014 ja kliinisen kemian erikoislääkäriksi vuonna 2019. Aikaisemmalta koulutukseltaan Mäntylä on biokemisti (FM 2002).

Mikko Mäyränpää
Patologian erikoislääkäri
HUSLAB ja Helsingin yliopisto


Mikko Mäyränpää toimii Helsingin yliopistossa ja patologian erikoislääkärinä HUSissa. Kardiovaskulaari- ja keuhkosairaudet ovat hänen mielenkiintonsa kohteita sekä kliinisessä diagnostiikassa että tutkimustyössä.

Seppo Meri
Immunologian professori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
Helsingin yliopisto ja HUS


Seppo Meri tutkii ryhmänsä kanssa komplementtijärjestelmän häiriöiden aiheuttamia tauteja, autoimmuniteettia ja tauteja aiheuttavien pikkuolioiden kykyä väistää immuunipuolustusta. Malarian osalta he kehittävät mahdollisuuksia parantaa rokotteita ja katkaista taudin kiertokulkua uudentyyppisten, hyttysiä pyydystävien hyttysverkkojen avulla.

Taru Meri
Mikrobiologi
Vita Laboratoriot Oy


 

Ari Miettinen
Toimitusjohtaja
Fimlab Laboratoriot Oy


Ari Miettinen on seurannut laatu-käsitteen evoluutiota vuodesta 1995, jolloin ensimmäinen kliininen laboratorio hänen johdollaan akkreditoitiin. Hänen mielestään laadun johtaminen tulisi nähdä pitkälti samana asiana kuin yrityksen johtaminen.

Onni Niemelä
Professori, ylilääkäri
Seinäjoen keskussairaala ja Tampereen yliopisto


Onni Niemelä toimii Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen diagnostiikkakeskuksen laboratorion ylilääkärinä ja Tampereen yliopiston laboratoriolääketieteen professorina. Onni Niemelän tutkimustyö on kohdistunut erityisesti alkoholisairauksien ja muiden elintapariskien diagnostiikkaan ja elintapariskeistä aiheutuneiden sairauksien primaaristen mekanismien selvittelyyn.

Mikko Niemi
Farmakogenetiikan professori, ylilääkäri
Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus


Mikko Niemi toimii farmakogenetiikan professorina Helsingin yliopistossa ja ylilääkärinä HUS Diagnostiikkakeskuksessa Genetiikan ja kliinisen farmakologian vastuuyksikössä. Niemi johtaa Yksilöllisen lääkehoidon tutkimusohjelmaa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusryhmänsä tutkii perimän vaikutusta lääkehoitojen tehoon ja turvallisuuteen, lääkkeiden yhteisvaikutuksia, kolesterolilääkitykseen liittyviä yksilötekijöitä sekä lääkkeiden haittavaikutuksia ja etsii lääkkeiden vaiheita elimistössä ennakoivia biomerkkiaineita. HUS Diagnostiikkakeskuksessa hän on muun muassa johtanut uuden sukupolven sekvensointimenetelmään perustuvan farmakogeneettisen paneelitutkimuksen kehittämistä.

Petja Orre
Toimitusjohtaja
Harjun terveys Oy


Petja Orre on kokenut perusterveydenhuollon uudistaja, jonka johtama Harjun terveys oy vastaa yli 130 000 päijäthämäläisen perusterveydenhuollosta ja suun terveydenhuollosta. Hänet on valittu vuoden terveysalan vaikuttajaksi 2019.

Niko Paalanne
Lasten infektiolääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala


Niko Paalanne on lastenlääkäri ja lasten infektiolääkäri. Päätyökseen hän toimii Oulun yliopistollisen sairaalan lasten päivystyksen vastuulääkärinä sekä infektiokonsulttina. Paalanteen tutkimustyö keskittyy pitkälti virtsatieinfektioiden sekä hengitystieinfektioiden hoidon kehittämiseen diagnostiikan kehittämisen kautta. Lisäksi hän tutkii aktiivisesti antibioottien vaikutusta lapsen suoliston mikrobiomiin ja mikrobiomin muutosten mahdollisia terveyshaittoja.

Terhi Pallonen
Erikoistuva lääkäri
Tyks Laboratoriot


Terhi Pallonen on kliiniseen kemiaan erikoistuva lääkäri, joka työskentelee Tyks Laboratorioissa kliinisellä kemialla. Häntä kiehtovat erityisesti hematologiset sairaudet.

Eira Poikonen
Kliinisen hematologian erikoislääkäri
HUS


Eira Poikonen on sisätautilääkäri ja hematologian erikoislääkäri, Hän työskentelee Meilahden hematologian klinikassa sekä hematologian pkl:lla että hyytymishäiriöpkl:lla.

Satu Remes
Sairaalasolubiologi
Kuopion yliopistollinen sairaala


Satu Remes on sairaalasolubiologi KYSin patologian laboratoriosta, jonka työtehtäviin kuuluvat päivittäinen laadunvarmistus ja menetelmäkehittely.

Eeva-Riitta Savolainen
Osaston ylilääkäri, professori
Nordlab


Eeva-Riitta Savolainen on toiminut laboratoriohematologian ylilääkärinä Oulun yliopistollisen sairaalan laboratoriossa, sittemmin Nordlabissa jo yli 30 vuoden ajan. Tässä työssä hän on mm. tehnyt hematologisten – niin hyvän- kuin pahanlaatuisten tautien luuytimen morfologista diagnostiikkaa.

Carita Savolainen-Kopra
Johtava asiantuntija, yksikön päällikkö
THL


 

Sanna Suikkanen
Apulaisylisolubiologi, FT
KYS, kuvantamiskeskus, kl. patologia


Sanna Suikkanen on sairaalasolubiologi, joka työskentelee Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen patologian laboratoriossa apulaisylisolubiologina ja laatuvastaavana. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineena solubiologia ja työskennellyt ensin tutkijana lähes kymmenen vuotta. Sen jälkeen hän kävi vielä muutamien vuosien kierroksella yritysmaailmassa matkaamassa ympäri maailmaa ennen KYSille asettumista.

Kimmo Suojanen
Ylilääkäri
HUS Akuutti


HUS Akuutin alueylilääkäri, vastuualueena HUS:n läntinen yhteispäivystysalue. Pitkällinen tausta päivystyksen vieritestikäytäntöjen parissa. Lääkäriliiton laatupalkinto 2021 päivystyksen vieritestitoiminnasta.

Timo Suonsyrjä
Ylilääkäri
HUS


 

Anri Tienhaara
Osastonylilääkäri
Tyks Laboratoriot


 

Teemu Tolonen
Osaston ylilääkäri
Fimlab


Osastonylilääkäri Fimlabin patologialla, vastuualueina digipatologia ja urologinen patologia. Mielenkiinnon kohteena tekoälyalgoritmien saattaminen kliiniseen patologian diagnostiikkaan.

Toni Uusikivi
Rikosylikomisario
Helsingin poliisilaitos


Toni Uusikivi työskentelee Helsingin poliisilaitoksella järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, yhtenä tutkinnanjohtajista. Helsingin poliisilaitoksessa järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa yhtenä tutkinnanjohtajista. Tutkittavina olevat asiakokonaisuudet liittyvät useimmiten kansainväliseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Matti Waris
Dosentti
Turun yliopisto


Dos. Matti Waris toimii Turun yliopistossa yliopistonlehtorina opetusalanaan virologia. Hänen laajan tutkimustyönsä keskiössä on hengitystievirusinfektioiden diagnostiikka, epidemiologia ja biomarkkerit. Hänellä on biokemistin sivutoimi TYKS kliinisen mikrobiologian vastuualueella erityisesti molekyylivirologian asiantuntijana. Waris toimii Labqualityn kierrosasiantuntijana virologian työryhmässä.

QUALITY IN LABORATORY


Johan Bjerner
MD, PhD, Clinical Consultant in Medical Biochemistry
Fürst medisinsk laboratorium
Norway


MD, PhD and Clinical Consultant in Medical Biochemistry with a broad experience of everyday practice in Laboratory Medicine. Current research interests: Quality control, digital communication, mathematical models in medicine, databases, machine learning and cancer epidemiology. Bjerner has performed technical assessments since 2006 in Norway and Sweden, mainly for medical laboratories.

Patrick Bossuyt
PhD, professor of clinical epidemiology
Amsterdam University Medical Centers
The Netherlands


Patrick M. Bossuyt is a professor of Clinical Epidemiology at the Amsterdam University Medical Centers, where he leads the Biomarker and Test Evaluation research program. The BiTE program aims to appraise and develop methods for evaluating medical tests and biomarkers, with an emphasis on clinical performance, and to apply these methods in relevant clinical studies. Dr Bossuyt spearheaded the STARD initiative for the improved reporting of diagnostic test accuracy studies.

Abdurrahman Coskun
Professor, PhD
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University
Turkey


 

Nelli Karhu
Senior Inspector
Fimea
Finland


Senior Inspector in the supervision of in vitro diagnostic (IVD) medical devices at Fimea. Its remit includes providing guidance and advice to those involved in the sector, market surveillance, incident handling and cooperation at EU level to promote uniform, well-functioning European equipment legislation. Prior to joining the authority, Nelli has worked e.g. in IVD and bioscience companies in research and development and in the university world investigating the packaging mechanisms and evolution of viral genomes.

Piet Meijer
PhD, Director
ECAT Foundation
The Netherlands


Piet Meijer is the director of the ECAT Foundation, a non-profit global provider of external quality control in the field of thrombosis and haemostasis. He is a member of several national and international societies in the field of thrombosis and haemostasis and external quality assessment. He is an expert member of the EQALM/EFLM Post-Analytical Working Group. He chairs the ICSH (International Committee of Standardization in Haematology) guideline group on Factor VIII and IX inhibitors. He is the International advisor for the ProMeQuaLab project (quality improvement in medical laboratories in Portuguese-speaking developing countries). He is a member of the IFCC Working Group on PT/INR Standardization.

Tomris Ozben
President of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)
Turkey


EuSpLM, PhD, D.Sc., and Specialist in Clinical Biochemistry, Prof Ozben is the current President of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). She has been the Chair or Member of many Federations, Scientific Organizations, Societies, Committees and Councils. She is the Past-IFCC Treasurer, Past-Chair of the IFCC Congress and Conference Committee, Past-President of the Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF), and one of the Board of Directors of the IFCC Foundation for Emerging Nations (FEN). Additionally, she has recently been chosen as the president-elect of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).

Sverre Sandberg
Professor, Director
Noklus
Norway


Professor Sverre Sandberg is the director of the Norwegian Quality Improvement of Laboratory examinations (NOKLUS) and the Norwegian Porphyria Center (NAPOS). He has been chair of the Committee on Evidence-Based Laboratory Medicine in IFCC, president of the European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM), president of the European Federation of Clinical chemistry and Laboratory Medicine, EFLM and board member of IFCC. He is currently the president of the European Porphyria Network Association (EPNET) and chair of the council of International cooperation for harmonisation of clinical laboratory results (ICHCLR). He is chair of the EFLM TG of the biological variation database.

Rita Selby
MBBS, FRCP(C), MSc. Associate Professor, Department of Laboratory Medicine and Medicine
University of Toronto
Canada


Dr Rita Selby is a haematologist specialising in thrombosis and hemostasis, and the medical director for two regional reference coagulation laboratories at both the University Health Network and Sunnybrook Health Sciences Centre, two quaternary care academic teaching hospitals fully affiliated with the University of Toronto. She is an Associate Professor in the departments of Laboratory Medicine & Medicine at the University of Toronto. Her research interests include coagulation laboratory quality assurance, appropriate utilization of laboratory testing and pragmatic clinical trials in anticoagulation and thromboembolism.


DEVELOPING HEALTH TECHNOLOGY


Riikka Juuma
Development manager, Masters in Soc. Sciences
Hansel
Finland


Riikka Juuma works as a development manager at Hansel (Central Procurement Company) consulting public organizations in procurement leadership and sustainability. She is an enthusiastic expert on sustainable public procurement. She has previously worked for several years at HUS (Helsinki University Hospital) developing sustainable procurement practices in the healthcare sector.

Toni Kajantola
Test Manager
HUS
Finland


Toni Kajantola has been focusing on digital services and device testing for the last 20 years. In his current role as a HUS IT Test manager, he is responsible for testing processes, partnerships and frame agreements.

Jussi Kurittu
Managing Director
Triolab Oy I Triolab Baltic OÜ
Finland


Managing Director of Triolab Oy covering Finland and Triolab Baltic OÜ covering Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab Group is one of the leading distributors of medical devices in the Nordic and Baltic countries. Jussi has over 25 years of experience in the medical devices industry both in manufacturing and distribution.

Ilpo Kuronen
PhD, CTO
Reagena
Finland


Dr Ilpo Kuronen has a long history of management of the MD and IVD companies. He has worked in various executive roles in R&D, quality assurance and business development. Currently, he works as a CTO in Reagena Ltd and is responsible for technology and business development.

Anu Mahlamäki
Medical Advisor
Kustannus Oy Duodecim
Finland


 

Minna Makki
Researcher
Finland


Minna Makki has in cooperation with Healthtech Finland member companies conducted research on the status of sustainability of medical device manufacturers based in Finland. She has worked as a Customer Experience and Quality Lead at a small medical device manufacturer. Her hands-on experience includes implementing a quality management system, and reaching and managing medical device manufacturer compliance with EU and Brazilian Health Regulatory Agency Anvisa’s requirements. Her prior versatile background includes multi-disciplinary leadership and business roles at innovative technology companies.

Jari Martelin
PhD, Clinical Study Manager
Uniogen
Finland


Jari Martelin has two decades of experience in clinical microbiology diagnostics and has been actively involved in developing and testing of various In Vitro Diagnostic (IVD) microbiology methods for diagnostic use. In the early years, he worked as a clinical microbiologist in clinical microbiology laboratories and was responsible particularly for the implementation and verification of molecular diagnostic methods and devices in routine use. Currently, he is working as a clinical study manager at Uniogen being responsible for the performance evaluation of newly developing assay products and their post-market surveillance studies.

Anu Mickels
CEO
Reagena
Finland


MBA, CEO of Oy Reagena Ltd since 2017. Before Reagena, she has worked within IVD and biotechnology industry in various management positions.

Miia Salonen
Development Manager
GS1 Finland
Finland


Miia Salonen has worked at GS1 for over 10 years and is a specialist in the benefits of the GS1 system. Her role as Development Manager is to support UDI compliance and drive the use of global GS1 standards in the healthcare sector. Her special interest is in bringing the standards to life, i.e. finding valuable use cases and benefits for industry and healthcare providers.

Jari-Matti Sirkka
MSc, Director, Operations
Radiometer Turku
Finland


Director in Radiometer Turku Oy leading Operations. Extensive experience in R&D and Operations for Medical Devices, especially in the Diagnostic field.

Oheisohjelma

Verisolujen tunnistusseminaari


Suosittu verisolujen tunnistusseminaari järjestetään jälleen osana hematologian sessiota. Tunnistusseminaari on Tykslabin osastonylilääkäri Anri Tienhaaran suunnittelema ja vetämä.
2023 tunnistusseminaarin kuvat julkaistaan myöhemmin.

Tapahtumalava | Market Square


UUTTA! Uusi Market Square on Labquality Daysin  kuhiseva keskipiste. Market Squaren tapahtumalavalla on tarjolla ajankohtaista ja mielenkiintoista oheisohjelmaa, kuten asiantuntijahaastatteluja ja paneelikeskusteluja. Tule mukaan!

Laadunedistämispalkinto


Vuoden 2023 Laadunedistämispalkinto jaetaan Labquality Days -kongressissa. Palkintokriteereinä ovat ulkoisen laadunarvioinnin merkittävä kehittäminen, aktiivinen osallistuminen laadunarviointityöhön ja laatutyön vieminen käytännön tasolle osaksi työntekijöiden arkea. Palkintoseremonia järjestetään torstaina 9.2.2023 klo 16.15-16.45. Tervetuloa!
Jaa sivu