Ohjelma


Labquality Daysin ohjelma sisältää alan huippuasiantuntijoiden luentoja ja puheenvuoroja liittyen laboratoriolääketieteeseen, terveysteknologiaan ja lääkinnällisiin laitteisiin sekä asiakas- ja potilasturvallisuuteen.
Tällä kertaa tapahtuman ytimessä ovat kestävä kehitys ja tulevaisuuteen varautuminen.

Vuoden 2023 tapahtuman ohjelmalinjat ovat:

KEHITTYVÄ LABORATORIO

DEVELOPING HEALTH TECHNOLOGY  |  KEHITTYVÄ TERVEYSTEKNOLOGIA

QUALITY IN LABORATORY  |  KANSAINVÄLINEN LABORATORION LAATU

Oheisohjelma

Verisolujen tunnistusseminaari


Suosittu verisolujen tunnistusseminaari järjestetään jälleen osana hematologian sessiota. Tunnistusseminaari on Tykslabin osastonylilääkäri Anri Tienhaaran suunnittelema ja vetämä. Vuoden 2023 tunnistusseminaarin kuvat näet täältä.

Tapahtumalava | Market Square


UUTTA! Uusi Market Square on Labquality Daysin  kuhiseva keskipiste. Market Squaren tapahtumalavalla on tarjolla ajankohtaista ja mielenkiintoista oheisohjelmaa, kuten asiantuntijahaastatteluja ja paneelikeskusteluja. Tule mukaan!

Quality Excellence Award


Vuoden 2023 Quality Excellence Award jaetaan Labquality Days -kongressissa. Palkintokriteereinä ovat ulkoisen laadunarvioinnin merkittävä kehittäminen, aktiivinen osallistuminen laadunarviointityöhön ja laatutyön vieminen käytännön tasolle osaksi työntekijöiden arkea. Palkintoseremonia järjestetään torstaina 9.2.2023 klo 16.15-16.45. Tervetuloa!

Keynote-puhujat


Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja


Kongressin avausluennossa Markku Ollikainen tulee käsittelemään kestävää kehitystä ja ekologisuutta laboratorioiden kannalta. Ollikainen on Helsingin yliopiston ympäristöekonomian emeritusprofessori ja Ilmastopaneelin puheenjohtajana hän toimii etenkin ilmastonmuutosta koskevan tiedon välittämisen parissa.

Harri Gustafsberg
PhD, valmentaja, ex-Karhuryhmä


Kongressin päätösluennossa tietokirjailija ja valmentaja Harri Gustafsberg tulee puhumaan tulevaisuuden haastaviin tilanteisiin valmistautumisesta. Gustafsberg on henkistä suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori, sekä turvallisuusjohtamisen maisteri (FT, HTM). Lisäksi hän on palkittu tietokirjailija ja yrityspuhuja. Gustafsberg työskenteli Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana.


KEHITTYVÄ LABORATORIO


Linda Aheristo
Laatu- ja ympäristöpäällikkö
Terveystalo


Linda Aheristo toimii laatu-ja ympäristöpäällikkönä Terveystalossa. Tehtävässään hän vastaa Terveystalon laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.

Janne-Juhana Aittoniemi
Osastonylilääkäri
Fimlab Laboratoriot Oy


Janne-Juhana Aittoniemi on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1995, ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäriksi vuonna 2002. Aittoniemi on kliinisen mikrobiologian dosentti Tampereen yliopistossa ja toimii osastonylilääkärinä Fimlab laboratoriot oy:n kliinisen mikrobiologian yksikössä vastuualueenaan erityisesti infektioserologia.

Mikko Anttonen
Erikoislääkäri, LT, dosentti
HUS Diagnostiikkakeskus


Mikko Anttonen on kliinisen kemian erikoislääkäri ja dosentti HUS Diagnostiikkakeskuksesta. Hän toimii sekä erikoiskemialla että automaatiolaboratoriossa lääketieteellisenä vastuuhenkilönä koko joukolle hormoni- ja kasvainmerkkiainetutkimuksia. Työssään hän onkin päässyt perille siitä, mihin immunokemialliset ja massaspektrometriset menetelmät pystyvät – ja missä kunkin menetelmän rajat tulevat vastaan erityisesti kliinisen päätöksenteon kannalta.

Annika Auranen
Ylilääkäri
Tampereen yliopistollinen sairaala


Annika Auranen on gynekologisiin syöpiin erikoistunut naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, jonka pääasiallinen työtehtävä nykyään on toimiminen alueellisen syöpäkeskuksen ylilääkärinä ja johtajana. Potilastyötä hän tekee gynekologisten syöpien parissa. Auranen toimii kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän puheenjohtajana, ja on aktiivisesti seurannut syöpäseulontajärjestelmää niin organisaatiotasolla kuin itse seulontaan liittyvien jatkotutkimusten tekijänä jo vuosia.

Anna Becker
Sairaalakemisti
HUS Diagnostiikkakeskus


Anna Becker työskentelee erikoiskemian laboratoriossa, HPLC-MS/MS ja Dynex -tiimissä kemistinä.

Sari Bäckman
Kliinisen kemian erikoislääkäri, LT
HUS Diagnostiikkakeskus, Veripalvelu


Sari Bäckman on työskennellyt verensiirtolääketieteen parissa monipuolisesti niin Veripalvelussa, Meilahden verikeskuksessa kuin verensiirtotietojärjestelmän kehitystehtävissäkin.

Hanna Eskelinen
Vieritutkimusasiantuntija
NordLab


Hanna Eskelinen toimii NordLab alueen vieritutkimusasiantuntijana. Suurimpana mielenkiinnon kohteena hyvinkin ajankohtainen vieritutkimusten prosessien ja palveluiden kehittäminen asiakastarpeen pohjalta.

Juha Grönroos
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
TYKS Laboratoriot


Juha Grönroos on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Lääkäriksi hän valmistui vuonna 2002 ja erikoislääkäriksi  vuonna 2012. Nykyisessä työpaikassaa TYKS Laboratorioiden kliinisen mikrobiologian bakteriologian ja mykologian prosessissa Grönroos on työskennellyt syksystä 2014 alkaen. Työnkuvassaan lähinnä hänen sydäntään ovat veriviljelyt sekä bakteerien ja hiivojen herkkyysmääritykset.

Marianne Gunell
Molekyylimikrobiologi
Tyks Laboratoriot


Marianne Gunell toimii Tyksin Kliinisellä mikrobiologialla laatupäällikkönä ja molekyylimikrobiologina sekä vastaa MOLEVIROn prosessissa suolistomikrobidiagnostiikasta, bakteeri-PCR -tutkimuksista ja NGS-sekvensoinnista. Hän vastaa myös Tyksin BSL-3 toiminnasta.

Teppo Haapaniemi
Erikoistuva sairaalasolubiologi
Fimlab Laboratoriot Oy


Teppo Haapaniemi on erikoistuva sairaalasolubiologi Tampereen Fimlab Laboratoriot Oy:stä. Hän toimii patologian laboratoriossa immunohistokemian vastuullisena ja vastaa laboratorioprosessien laadusta ja laadunvarmistuksesta.

Mikko Haapio
Osastonylilääkäri
HUS Nefrologia


Mikko Haapio on sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri. Hän toimii osastonylilääkärinä vastuualueinaan dialyysitoiminnot ja akuuttinefrologia sekä Meilahden teho-osastojen ja päivystysalueen nefrologikonsulttina. Haapion päätutkimusaiheet ovat akuutin munuaisvaurion biomarkkerit, akuuttiin munuaisvaurioon liittyvät ennusteelliset tekijät sekä pitkäaikaisessa dialyysihoidossa olleiden ja munuaisensiirron saaneiden eloonjäämisennuste.

Jokke Hannuksela
LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri
OYS, Oulun yliopisto


 

Tuukka Helin
Osastonylilääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus


Tuukka Helin on kliinisen kemian erikoislääkäri. Hän toimii osastonylilääkärinä HUS Diagnostiikkakeskuksessa, päävastuualueenaan on hyytymistutkimukset, joiden vastuulääkärinä hän toimii.

Anu Humisto
Erikoistuva sairaalamikrobiologi
HUS Diagnostiikkakeskus


Erikoistuva sairaalamikrobiologi HUSLAB Diagnostiikkakeskuksesta (Kliininen mikrobiologia, Etelä-Karjalan keskussairaala), MMT

Marja Hyöty
Osastonylilääkäri
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays


Marja Hyöty on gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärinä pitkään toiminut osastonylilääkäri Tays:sta. Vuosien kuluessa hänen osaamisensa on kohdentunut nimenomaan suolistokirurgiaan, ja erityisesti syöpäkirurgiaan. Hyöty on ollut laatimassa Kansallisia paksu- ja peräsuolisyövän hoito-ohjeita ja Suolistosyövän seulonnan asiantuntijaryhmässä vuodesta 2004, jolloin edellinen Seulonta-ohjelma Suomessa alkoi.

Susanna Ihalainen
Laboratoriohoitaja, HUS Papakoordinaattori
HUS Diagnostiikkakeskus / Meilahden patologian laboratorio


Susanna Ihalainen on toiminut sytologian esitarkastajana vuodesta 2005 alkaen. Vuodesta 2016 lähtien hän on ollut sytologiatiimin tiimivastaavana, ja 2018 vuodesta alkaen hän on koordinoinut HUS Diagnostiikkakeskuksen kohdunkaulasyövän seulontoja.

Pia Isomäki
Ylilääkäri
Tays Reumakeskus


Pia Isomäki työskentelee Tays Reumakeskuksen ylilääkärinä. Hän on immunologian dosentti ja kliinisen työn ohella hän tekee tutkimustyötä nivelreuman immunologiasta ja erityisesti sytokiinien merkityksestä siinä.

Arsi Itkonen
Toimialajohtaja
Roche Diagnostics Oy


Arsi Itkonen on Rochella keskuslaboratorioiden analytiikasta vastaava toimialajohtaja, jonka vastuualueena on kemian- ja immunokemian, hematologian, virtsa-analytiikan, hyytymä-analytiikan sekä vierianalytiikan tuotannolliset ratkaisut. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus laboratorioanalytiikasta diagnostiikkatoimittajan roolissa ja hän peruskoulutukseltaan biokemisti.

Sakari Jokiranta
Ylilääkäri, kliininen mikrobiologia
Vita Laboratoriot Oy


Sakari Jokiranta on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian dosentti. Hänellä on takana lähes 30 vuotta tutkimusta, analytiikkaa, opetusta ja johtotehtäviä kliinisen diagnostiikan parissa. Jokiranta työskentelee tällä hetkellä sekä diagnostisia laitteita valmistavassa Hologic-konsernissa diagnostisten ratkaisujen lääketieteellisenä johtajana, Vita Laboratoriot Oy:ssä kliinisen mikrobiologian ylilääkärinä että Tammer BioLab Oy:ssä.

Henri Karjula
Toimitusjohtaja, johdon ja esihenkilöiden valmentaja
Hälsa


Henri Karjulalla on reilu 7 vuoden kokemus kasvuyrittäjänä, esimiehenä ja valmentajana. Kuluneiden vuosien aikana hän on saanut valmentaa yli 10 000 ihmistä; pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin ja edelleen työntekijöistä toimitusjohtajiin.

Subam Kathet
Docrotral Researcher
University of Helsinki


Subam Kathet is a doctoral researcher pursuing his research at the faculty of medicine, University of Helsinki. His research focuses on a broader field of malaria immunology, malaria vector biology, applied entomology and epidemiology. His current research involves evaluation of novel mosquito control tools in the endemic regions of East Africa. He has been conducting field studies on malaria control, supervising phase II and phase III trials investigating the efficacy of novel mosquito control technology in Tanzania.

Ivana Kholová
Dosentti, ayl, kliininen opettaja
Tampereen yliopisto ja Fimlab Laboratoriot


Ivana Kholová on patologian erikoislääkäri ja sytologian vastuuhenkilö Tampereen Fimlabista ja kliininen opettaja Tampereen yliopistosta. Hän kokee sytologian luokitukset tärkeänä osana näytteiden vastauksissa ja laadussa. Kholová on ollut mukana kehittymässä sylkirauhasten Milanon, kilpirauhasten Bethesdan ja keuhkonäytteiden WHO-luokitusta.

Juha Kononen
Syöpätautien erikoislääkäri
Docrates Syöpäsairaala


Juha Kononen on ollut Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri vuodesta 2020. Aiemmin hän on toiminut Keski-Suomen Keskussairaalassa yleisonkologina ja tehnyt syöpägenomiikan parissa tutkimustyötä. Kiinnostuksen kohteena kaikki keinot, joilla syöpäpotilaita voidaan hoitaa paremmin.

Satu Koskela
Biopankkiasiantuntija, vanhempi tutkija
SPR Veripalvelu


Satu Koskela toimii Veripalvelussa biopankkiasiantuntijana ja tutkijana. Hänen vastuualueellaan biopankkitoiminnassa ovat aineistohakemusten käsittely sekä tutkimuksesta palautuneen genomitiedon käyttömahdollisuudet. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja tutkimusaiheenaan ovat immunogeneettiset tekijät solu-, kudos- ja elinsiirroissa.

Suvi Koskinen
Vierianalytiikkakoordinaattori
Fimlab

Nina Kovanen
Kehityskoordinaattori
Mehiläinen Oy


Bioanalyytikko Nina Kovanen ja toimii Mehiläisessä laboratoriosektorin kehityskoordinaattorina ja vieritestauksen laatukoordinaattorina. Hänellä on kokemusta laboratoriotyöstä 13 vuotta analytiikasta, näytteenotosta sekä perehdytystyöstä. Hän on tehnyt peruskemian ja hematologian analytiikkaa sekä keskuslaboratoriotyötä. Yhtenä työtehtävänä Kovanen on tehnyt laboratorion sisäisiä auditointeja, joissa hän on päässyt seuraamaan laboratorioiden arkea ja tutustumaan erilaisiin laboratoriotyön käytäntöihin. Hänen intohimonsa on laboratorioprosessien kehittäminen ja tehostaminen sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen laboratoriotyössä ja asiakaspalvelussa.

Riitta-Liisa Larjovuori
Projektipäällikkö, tutkija
Tampereen yliopisto


Riitta-Liisa Larjovuori tutkii ja kehittää parempaa työelämää. Hän toimii projektipäällikkönä Tampereen yliopistossa ja tekee väitöskirjatutkimusta henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämisessä muuttuvissa organisaatioissa. Erityisen kiinnostunut hän on johtamisen uusista muodoista, esimerkiksi matalahierarkkisista ja esihenkilöttömistä työpaikoista, sekä tiedolla johtamisen mahdollisuuksista työhyvinvoinnin tukemisessa.

Antti Lavikainen
Parasitologian dosentti
Puolustusvoimat ja HY/Eläinlääketieteellinen tiedekunta


Dosentti Lavikainen on lääketieteen tohtori ja eläinlääketieteen lisensiaatti. Hänen kiinnostuksensa kohteena ovat loiset, etenkin madot, ja hän on perehtynyt erityisesti heisimatojen fylogeniaan (polveutumishistoriaan ts. sukulaisuussuhteisiin). Hän on toiminut tutkimus-, opetus- ja diagnostiikkatehtävissä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, HUSLAB:ssa ja Vita Laboratorioissa.

Anna Lempiäinen
Kliinisen kemian erikoislääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus


 

Outi Malminiemi
Sairaalakemisti
Fimlab Laboratoriot Oy


Outi Malminiemi on työskennellyt Fimlabissa 30 vuoden ajan. Hänen mielenkiintonsa kohteita ovat suolistosyövän seulonnan lisäksi vierianalytiikka, virtsan perustutkimukset ja kemikaaliturvallisuustyö. Malminiemi on aiemmin toiminut Labqualityn asiantuntijana ja FINASin teknisenä arvioijana kliinisessä kemiassa ja automaatiohematologiassa.

Laura Mannonen
Sairaalamikrobiologi
HUS Diagnostiikkakeskus


 

Seppo Meri
Immunologian professori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
Helsingin yliopisto ja HUS


Seppo Meri tutkii ryhmänsä kanssa komplementtijärjestelmän häiriöiden aiheuttamia tauteja, autoimmuniteettia ja tauteja aiheuttavien pikkuolioiden kykyä väistää immuunipuolustusta. Malarian osalta he kehittävät mahdollisuuksia parantaa rokotteita ja katkaista taudin kiertokulkua uudentyyppisten, hyttysiä pyydystävien hyttysverkkojen avulla.

Taru Meri
Mikrobiologi
Vita Laboratoriot Oy


 

Ari Miettinen
Toimitusjohtaja
Fimlab Laboratoriot Oy


Ari Miettinen on seurannut laatu-käsitteen evoluutiota vuodesta 1995, jolloin ensimmäinen kliininen laboratorio hänen johdollaan akkreditoitiin. Hänen mielestään laadun johtaminen tulisi nähdä pitkälti samana asiana kuin yrityksen johtaminen.

Päivi Mähönen
Sairaalamikrobiologi
Vita Laboratoriot Oy


Päivi Mähönen, FT, työskentelee sairaalamikrobiologina Vita Laboratoriot Oy:ssä. Filosofian tohtoriksi hän valmistui Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta immunologia-alan tutkimukseen keskittyen. Päätyönsä ohessa Mähönen toimii nykyisin myös FINASin teknisenä arvioijana. Labqualityn eri mikrobiologian kierrosten, mukaan lukien gramvärjäyskierrosten, kierrosasiantuntijana hän on toiminut jo usean vuoden ajan.

Anne Mäkikangas
Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja, apulaisprofessori
Tampereen yliopisto


Anne Mäkikangas työskentelee Tampereen yliopistossa työelämätutkimuksen apulaisprofessorina ja Työelämän tutkimuskeskuksen johtajana. Hän on tutkinut työelämää yksilöllisten voimavarojen ja riskitekijöiden sekä työn kehittämisen (työn tuunauksen) lisäksi työn psykososiaalisista piirteistä käsin ja selvittänyt niiden merkitystä tunneperäiselle työhyvinvoinnille (työn imu) ja työpahoinvoinnille (työuupumus, työssä tylsistyminen). Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti etätyön tutkimiseen.

Tuija Männistö
Johtava lääkäri
Nordlab hyvinvointiyhtymä


Tuija Männistö on NordLab hyvinvointiyhtymän johtava lääkäri ja työssään erityisesti tekemisissä kliinisen kemian analytiikan, näytteenoton ja potilasturvallisuuden kanssa. Ympäristövastuullisuuden hän on kokenut enenevästi tärkeäksi viimeisten vuosien aikana. Männistö on Suomen edustaja EFLM:n Green and Sustainable Laboratories työryhmässä. Sen lisäksi hän on osa Ilmastolääkärit -yhteisöä ja on tutkimustyössään selvittänyt mm. vaikuttavatko ilmansaasteet raskaana olevien sairastavuuteen.

Tuomas Mäntylä
Osastonlääkäri
HUS Diagnostiikkakeskus


Tuomas Mäntylä toimii osastonlääkärinä HUS Diagnostiikkakeskuksessa, HUSLABissa Kliinisen kemian vastuualueella. Yhtenä keskeisenä työtehtävänä on vuoden 2021 kesästä alkaen ollut projektipäällikkyys HUS Diagnostiikkakeskuksen suolistosyövän seulontaprojektissa. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 2014 ja kliinisen kemian erikoislääkäriksi vuonna 2019. Aikaisemmalta koulutukseltaan Mäntylä on biokemisti (FM 2002).

Mikko Mäyränpää
Patologian erikoislääkäri
HUSLAB ja Helsingin yliopisto


Mikko Mäyränpää toimii Helsingin yliopistossa ja patologian erikoislääkärinä HUSissa. Kardiovaskulaari- ja keuhkosairaudet ovat hänen mielenkiintonsa kohteita sekä kliinisessä diagnostiikassa että tutkimustyössä.

Giselle Nick-Mäenpää
Pääarvioija
FINAS-akkreditointipalvelu


Giselle Nick-Mäenpää on toiminut FINAS -akkreditointipalvelun pääarvioijana yli 20 vuotta. Tehtävässään hän on arvioinut kliinisten laboratorioiden laadunhallintajärjestelmiä sekä standardin SFS-EN ISO 15189 että standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimusten mukaisesti ja toiminut arvioijaryhmän vetäjänä. FINASin koulutusvastaavana Nick-Mäenpää on koordinoinut yhdessä koulutusryhmän kanssa FINASin järjestämiä koulutuksia ja toiminut kouluttajana. Hän valmistui mikrobiologiksi Helsingin yliopistosta elintarvikealan koulutusohjelmasta ja hän on suorittanut pääaineestaan tohtorin jatkotutkinnon.

Onni Niemelä
Professori, ylilääkäri
Seinäjoen keskussairaala ja Tampereen yliopisto


Onni Niemelä toimii Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen diagnostiikkakeskuksen laboratorion ylilääkärinä ja Tampereen yliopiston laboratoriolääketieteen professorina. Onni Niemelän tutkimustyö on kohdistunut erityisesti alkoholisairauksien ja muiden elintapariskien diagnostiikkaan ja elintapariskeistä aiheutuneiden sairauksien primaaristen mekanismien selvittelyyn.

Mikko Niemi
Farmakogenetiikan professori, ylilääkäri
Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus


Mikko Niemi toimii farmakogenetiikan professorina Helsingin yliopistossa ja ylilääkärinä HUS Diagnostiikkakeskuksessa Genetiikan ja kliinisen farmakologian vastuuyksikössä. Niemi johtaa Yksilöllisen lääkehoidon tutkimusohjelmaa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusryhmänsä tutkii perimän vaikutusta lääkehoitojen tehoon ja turvallisuuteen, lääkkeiden yhteisvaikutuksia, kolesterolilääkitykseen liittyviä yksilötekijöitä sekä lääkkeiden haittavaikutuksia ja etsii lääkkeiden vaiheita elimistössä ennakoivia biomerkkiaineita. HUS Diagnostiikkakeskuksessa hän on muun muassa johtanut uuden sukupolven sekvensointimenetelmään perustuvan farmakogeneettisen paneelitutkimuksen kehittämistä.

Petja Orre
Toimitusjohtaja
Harjun terveys Oy


Petja Orre on kokenut perusterveydenhuollon uudistaja, jonka johtama Harjun terveys oy vastaa yli 130 000 päijäthämäläisen perusterveydenhuollosta ja suun terveydenhuollosta. Hänet on valittu vuoden terveysalan vaikuttajaksi 2019.

Kari Åkerman
Ylikemisti
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue


Kari Åkerman vastaa tuotantopäällikkönä kliinisen kemian laboratorioiden toiminnasta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueella.

Niko Paalanne
Lasten infektiolääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala


Niko Paalanne on lastenlääkäri ja lasten infektiolääkäri. Päätyökseen hän toimii Oulun yliopistollisen sairaalan lasten päivystyksen vastuulääkärinä sekä infektiokonsulttina. Paalanteen tutkimustyö keskittyy pitkälti virtsatieinfektioiden sekä hengitystieinfektioiden hoidon kehittämiseen diagnostiikan kehittämisen kautta. Lisäksi hän tutkii aktiivisesti antibioottien vaikutusta lapsen suoliston mikrobiomiin ja mikrobiomin muutosten mahdollisia terveyshaittoja.

Terhi Pallonen
Erikoistuva lääkäri
Tyks Laboratoriot


Terhi Pallonen on kliiniseen kemiaan erikoistuva lääkäri, joka työskentelee Tyks Laboratorioissa kliinisellä kemialla. Häntä kiehtovat erityisesti hematologiset sairaudet.

Laura Pirilä
Ylilääkäri
TYKS, Varsinais-Suomen hyvinvointialue


Reumatologian ylilääkäri ja vastuualuejohtaja, Reumatologian ja Kliinisen Immunologian keskus, TYKS, Varsinais-Suomen hyvinvointialue Sisätautiopin dosentti, reumatologian, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri. Laura Pirilä on edistänyt pitkäjänteisesti Suomen Reumatologisen yhdistyksen edustajana Kansallista tulehdussairauksien laaturekisteriä, joka nyt toimii THL:n alla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on vaskuliittien kuvantaminen, samoin translationaalisen tutkimuksen edistäminen TY:n alueella. Kliinisessä työssä erityisen kiinnostuksen kohteita ovat vaskuliitit, sidekudossairaudet ja autoinflammatoriset sairaudet.

Eira Poikonen
Kliinisen hematologian erikoislääkäri
HUS


Eira Poikonen on sisätautilääkäri ja hematologian erikoislääkäri, Hän työskentelee Meilahden hematologian klinikassa sekä hematologian pkl:lla että hyytymishäiriöpkl:lla.

Kaisu Rantakokko-Jalava
Vastuualuejohtaja
Tyks


Kaisu Rantakokko-Jalava työskentelee Tyksin Kliinisellä mikrobiologialla vastuualuejohtajana ja Bakteriologian ja mykologian prosessin vastuulääkärinä. Hän on erityisen kiinnostunut kehittämään kliinisen mikrobiologian diagnostiikkaa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin potilaan hoitoprosessia, sekä laboratoriossa tehtynä että vieridiagnostiikkana. Muita kiinnostuksen kohteita ovat bakteerien mikrobilääkeresistenssi ja herkkyysmääritykset.

Satu Remes
Sairaalasolubiologi
Kuopion yliopistollinen sairaala


Sairaalasolubiologi KYSin patologian laboratoriosta. Työtehtäviin kuuluvat päivittäinen laadunvarmistus ja menetelmäkehittely.

Hanna Rintala
LL, ympäristötoimija
Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke, Nyyti ry


Hanna Rintala on sydämeltään luonnonsuojelija ja haluaa edistää sekä ihmisen että koko planeetan hyvinvointia. Hän työskentelee Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeessa ja auttaa ihmisiä kohtaamaan ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja tunteita rakentavasti ja myötätuntoa vahvistaen.

Tytti Sarkeala
Seulontajohtaja
Suomen Syöpärekisteri


Tytti Sarkeala toimii Suomen Syöpärekisterin seulontajohtajana ja vastaa suomalaisten syöpäseulontaohjelmien koordinoinnista, rekisteröinnistä ja arvioinnista. Sarkeala on useiden syöpäseulonnan laatua ja vaikuttavuutta arvioivien tutkimusryhmien jäsen ja kuuluu syöpäseulontojen ohjausryhmään.

Eeva-Riitta Savolainen
Osaston ylilääkäri, professori
Nordlab


Eeva-Riitta Savolainen on toiminut laboratoriohematologian ylilääkärinä Oulun yliopistollisen sairaalan laboratoriossa, sittemmin Nordlabissa jo yli 30 vuoden ajan. Tässä työssä hän on mm. tehnyt hematologisten – niin hyvän- kuin pahanlaatuisten tautien luuytimen morfologista diagnostiikkaa.

Carita Savolainen-Kopra
Johtava asiantuntija, yksikön päällikkö
THL


 

Mia Sneck
Yksikön vastaava, sairaalakemisti
HUS Diagnostiikkakeskus


Mia Sneck, koulutukseltaan sairaalakemisti. Työskennellyt monipuolisesti vastuutehtävissä erityyppisissä sairaala- ja keskuslaboratorioissa, mm. automaatiossa, vieritestauksen parissa, koronadiagnostiikassa ja -näytteenotossa. Tällä hetkellä työskentelee HUS Diagnostiikkakeskuksessa yksikön vastaavana vastaten Jorvin, Lohjan ja Raaseporin sairaaloiden laboratorioiden toiminnoista.

Sanna Suikkanen
Apulaisylisolubiologi, FT
KYS, kuvantamiskeskus, kl. patologia


Sanna Suikkanen on sairaalasolubiologi, joka työskentelee Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen patologian laboratoriossa apulaisylisolubiologina ja laatuvastaavana. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineena solubiologia ja työskennellyt ensin tutkijana lähes kymmenen vuotta. Sen jälkeen hän kävi vielä muutamien vuosien kierroksella yritysmaailmassa matkaamassa ympäri maailmaa ennen KYSille asettumista.

Kimmo Suojanen
Ylilääkäri
HUS Akuutti


HUS Akuutin alueylilääkäri, vastuualueena HUS:n läntinen yhteispäivystysalue. Pitkällinen tausta päivystyksen vieritestikäytäntöjen parissa. Lääkäriliiton laatupalkinto 2021 päivystyksen vieritestitoiminnasta.

Timo Suonsyrjä
Ylilääkäri
HUS


 

Anri Tienhaara
Osastonylilääkäri
Tyks Laboratoriot


Anri Tienhaara on koulutukseltaan kliinisen kemian erikoislääkäri, hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri, LT. Nykyinen työ: osastonylilääkäri Tyks Laboratoriot, Kliininen kemia, Hematologisten tutkimusten diagnostiikkaprosessi.

Teemu Tolonen
Osaston ylilääkäri
Fimlab


Osastonylilääkäri Fimlabin patologialla, vastuualueina digipatologia ja urologinen patologia. Mielenkiinnon kohteena tekoälyalgoritmien saattaminen kliiniseen patologian diagnostiikkaan.

Toni Uusikivi
Rikosylikomisario
Helsingin poliisilaitos


Toni Uusikivi työskentelee Helsingin poliisilaitoksella järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, yhtenä tutkinnanjohtajista. Helsingin poliisilaitoksessa järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa yhtenä tutkinnanjohtajista. Tutkittavina olevat asiakokonaisuudet liittyvät useimmiten kansainväliseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Suska Veltheim
Terveysalan opettaja, bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy


Suska Veltheim toimii terveysalan opettajana bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän opettaa mm. preanalytiikkaa ja näytteenottoa, sekä vieritestausta. Taustaltaan hän on bioanalyytikko.

Matti Waris
Dosentti
Turun yliopisto


Dos. Matti Waris toimii Turun yliopistossa yliopistonlehtorina opetusalanaan virologia. Hänen laajan tutkimustyönsä keskiössä on hengitystievirusinfektioiden diagnostiikka, epidemiologia ja biomarkkerit. Hänellä on biokemistin sivutoimi TYKS kliinisen mikrobiologian vastuualueella erityisesti molekyylivirologian asiantuntijana. Waris toimii Labqualityn kierrosasiantuntijana virologian työryhmässä.

QUALITY IN LABORATORY


Johan Bjerner
MD, PhD, Clinical Consultant in Medical Biochemistry
Fürst medisinsk laboratorium
Norway


MD, PhD and Clinical Consultant in Medical Biochemistry with a broad experience of everyday practice in Laboratory Medicine. Current research interests: Quality control, digital communication, mathematical models in medicine, databases, machine learning and cancer epidemiology. Bjerner has performed technical assessments since 2006 in Norway and Sweden, mainly for medical laboratories.

Patrick Bossuyt
PhD, professor of clinical epidemiology
Amsterdam University Medical Centers
The Netherlands


Patrick M. Bossuyt is a professor of Clinical Epidemiology at the Amsterdam University Medical Centers, where he leads the Biomarker and Test Evaluation research program. The BiTE program aims to appraise and develop methods for evaluating medical tests and biomarkers, with an emphasis on clinical performance, and to apply these methods in relevant clinical studies. Dr Bossuyt spearheaded the STARD initiative for the improved reporting of diagnostic test accuracy studies.

Abdurrahman Coşkun
Professor, PhD
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University
Turkey


Dr. Coşkun is Full Professor of Medical Biochemistry at Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University School of Medicine (Istanbul, Turkey). His research interests are Biological variation, Measurement uncertainty, Personalized laboratory medicine, Reference intervals, Quality control and standardization, Biomarkers, and Biomedical metrology He is the Chair of the EFLM Practical Approach to Measurement Uncertainty Task and Finish Group and expert/consultant of the EFLM Biological Variation Working Group and member of Biological Variation Database Task Group. He is also member of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Task Force group on Global Reference Interval Database (G-RID).

Verena Haselmann
Deputy Director
Institute of Clinical Chemistry, University Medicine Mannheim


 

Ffion Jackson
Global Sustainable Chemicals Lead
Siemens Healthineers – Diagnostics


Ffion Jackson is Global Lead for Sustainable Chemicals at Siemens Healthineers. Based in the UK and initially joining SHS in 2009 she has extensive operational experience of implementing global environmental regulation in the medical device sector. Initially as Environment, Health & Safety manager in IVD diagnostic manufacturing, then leading global REACH Authorisation and Restriction projects before becoming Head of Environmental Protection for the Laboratory Diagnostics division. She now leads global strategic projects, plans and directs research and guidance, and leads coordination programmes for compliance with chemical regulatory requirements in all regions. Initially an Environmental Specialist with the global mining company Rio Tinto coordinating environmental protection permits in the metal smelting industry, she has a Bachelor of Science degree in Oceanography and Geography and a Level 6 diploma in Occupational Health & Safety.

Anders Kallner
Associate Professor
Karolinska University Hospital
Sweden


 

Nelli Karhu
Senior Inspector
Fimea
Finland


Senior Inspector in the supervision of in vitro diagnostic (IVD) medical devices at Fimea. Its remit includes providing guidance and advice to those involved in the sector, market surveillance, incident handling and cooperation at EU level to promote uniform, well-functioning European equipment legislation. Prior to joining the authority, Nelli has worked e.g. in IVD and bioscience companies in research and development and in the university world investigating the packaging mechanisms and evolution of viral genomes.

Piet Meijer
PhD, Director
ECAT Foundation
The Netherlands


Piet Meijer is the director of the ECAT Foundation, a non-profit global provider of external quality control in the field of thrombosis and haemostasis. He is a member of several national and international societies in the field of thrombosis and haemostasis and external quality assessment. He is an expert member of the EQALM/EFLM Post-Analytical Working Group. He chairs the ICSH (International Committee of Standardization in Haematology) guideline group on Factor VIII and IX inhibitors. He is the International advisor for the ProMeQuaLab project (quality improvement in medical laboratories in Portuguese-speaking developing countries). He is a member of the IFCC Working Group on PT/INR Standardization.

Tomris Ozben
President of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)
Turkey


EuSpLM, PhD, D.Sc., and Specialist in Clinical Biochemistry, Prof Ozben is the current President of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). She has been the Chair or Member of many Federations, Scientific Organizations, Societies, Committees and Councils. She is the Past-IFCC Treasurer, Past-Chair of the IFCC Congress and Conference Committee, Past-President of the Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF), and one of the Board of Directors of the IFCC Foundation for Emerging Nations (FEN). Additionally, she has recently been chosen as the president-elect of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).

Sverre Sandberg
Professor, Director
Noklus
Norway


Professor Sverre Sandberg is the director of the Norwegian Quality Improvement of Laboratory examinations (NOKLUS) and the Norwegian Porphyria Center (NAPOS). He has been chair of the Committee on Evidence-Based Laboratory Medicine in IFCC, president of the European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM), president of the European Federation of Clinical chemistry and Laboratory Medicine, EFLM and board member of IFCC. He is currently the president of the European Porphyria Network Association (EPNET) and chair of the council of International cooperation for harmonisation of clinical laboratory results (ICHCLR). He is chair of the EFLM TG of the biological variation database.

Rita Selby
MBBS, FRCP(C), MSc. Associate Professor, Department of Laboratory Medicine and Medicine
University of Toronto
Canada


Dr Rita Selby is a haematologist specialising in thrombosis and hemostasis, and the medical director for two regional reference coagulation laboratories at both the University Health Network and Sunnybrook Health Sciences Centre, two quaternary care academic teaching hospitals fully affiliated with the University of Toronto. She is an Associate Professor in the departments of Laboratory Medicine & Medicine at the University of Toronto. Her research interests include coagulation laboratory quality assurance, appropriate utilization of laboratory testing and pragmatic clinical trials in anticoagulation and thromboembolism.


DEVELOPING HEALTH TECHNOLOGY


Marta Carnielli
Head of Certification IVD
TUV SUD
Germany


Marta Carnielli works for TUV SUD as Head of Certification IVD; in this role, she is responsible for the certification process for IVD medical devices as well as ensuring accreditations, designation and authorization relevant to IVDs are maintained by TUV Sud. She is representing TÜV SÜD in regulatory committees and conferences and support management and technical experts with the interpretation of regulatory requirements. She is the Co-Chair of the IVD Notified Bodies Working Group Prior to joining TÜV SÜD, Marta worked for Ortho Clinical Diagnostics where she held various roles of increasing responsibility within Customer Technical Support and the Quality, Regulatory and Compliance department. In her most recent role, she was Senior Manager, QRC EMEA; in this role, she was responsible for quality, regulatory and compliance activities related to the commercial business in Europe, Russia, CIS, Africa and the Middle East.

Morgane Clara
Reagent Labeling & Test Setting Team Leader
Stago
France


Morgane Clara joined Stago in 2010 and has been a part of the Labeling Department since 2011. She has experience in IVD labelling regulation and has since contributed to the implementation of the digitalization of IFUs at Stago.

Filip Heitbrink
Co-founder and CEO
Scilife
Belgium


Filip Heitbrink, cofounder and CEO at Scilife, the first Smart Quality Platform™ (for Life Sciences) Motivated by challenges, positive, hungry to learn, fearless, life-embracing, and logical, Filip embodies the essence of the company. He also knows a thing or two about building software solutions that break the status quo. An entrepreneur from a young age, Filip’s ambition to continually be on the cutting edge of tech is unbreakable, and his enthusiasm is infectious. Highly experienced in orchestrating state-of-the-art solutions for regulated industries, he is passionate about helping (thousands of) life science professionals around the world to make quality a smart culture, improve processes, and reach peak performance to drive value-creating outcomes. His ultimate dream? Putting a dent in the universe by using tech to solve problems.

Riikka Juuma
Development manager, Masters in Soc. Sciences
Hansel
Finland


Riikka Juuma works as a development manager at Hansel (Central Procurement Company) consulting public organizations in procurement leadership and sustainability. She is an enthusiastic expert on sustainable public procurement. She has previously worked for several years at HUS (Helsinki University Hospital) developing sustainable procurement practices in the healthcare sector.

Toni Kajantola
Test Manager
HUS
Finland


Toni Kajantola has been focusing on digital services and device testing for the last 20 years. In his current role as a HUS IT Test manager, he is responsible for testing processes, partnerships and frame agreements.

Jussi Kurittu
Managing Director
Triolab Oy I Triolab Baltic OÜ
Finland


Managing Director of Triolab Oy covering Finland and Triolab Baltic OÜ covering Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab Group is one of the leading distributors of medical devices in the Nordic and Baltic countries. Jussi has over 25 years of experience in the medical devices industry both in manufacturing and distribution.

Ilpo Kuronen
PhD, CTO
Reagena
Finland


Dr Ilpo Kuronen has a long history of management of the MD and IVD companies. He has worked in various executive roles in R&D, quality assurance and business development. Currently, he works as a CTO in Reagena Ltd and is responsible for technology and business development.

Sandra Liede
Senior Legal Specialist
Healthtech Finland


Sandra Liede is a Finnish lawyer with wide-ranging expertise in the healthtech field. She has special expertise in public policy and legislative issues of health technology and medical devices, genomics, biobanking, health data processing and data governance. Sandra is experienced in partnering with national & EU institutions and stakeholder groups.

Anu Mahlamäki
Medical Advisor
Kustannus Oy Duodecim
Finland


 

Minna Makki
Researcher
Finland


Minna Makki has in cooperation with Healthtech Finland member companies conducted research on the status of sustainability of medical device manufacturers based in Finland. She has worked as a Customer Experience and Quality Lead at a small medical device manufacturer. Her hands-on experience includes implementing a quality management system, and reaching and managing medical device manufacturer compliance with EU and Brazilian Health Regulatory Agency Anvisa’s requirements. Her prior versatile background includes multi-disciplinary leadership and business roles at innovative technology companies.

Jari Martelin
PhD, Clinical Study Manager
Uniogen
Finland


Jari Martelin has two decades of experience in clinical microbiology diagnostics and has been actively involved in developing and testing of various In Vitro Diagnostic (IVD) microbiology methods for diagnostic use. In the early years, he worked as a clinical microbiologist in clinical microbiology laboratories and was responsible particularly for the implementation and verification of molecular diagnostic methods and devices in routine use. Currently, he is working as a clinical study manager at Uniogen being responsible for the performance evaluation of newly developing assay products and their post-market surveillance studies.

Anu Mickels
CEO
Reagena
Finland


MBA, CEO of Oy Reagena Ltd since 2017. Before Reagena, she has worked within IVD and biotechnology industry in various management positions.

Emmi Rotgers
Specializing Physician Fimlab Laboratoriot Oy, Finland


Emmi Rotgers became involved with studying analytical performance goals during her specialist training in Clinical Chemistry HUSLAB, HUS Diagnostic Center. Later she relocated to Tampere and completed her training in Clinical Chemistry at Fimlab Laboratories. Before her career in Clinical Chemistry, she pursued a career in basic research studying molecular mechanisms of gonadal development and function. She earned her PhD at the University of Turku and completed post-doctoral training at the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) in the USA. She is currently working as a clinical doctor in general practice to finish her specialist training.

Miia Salonen
Development Manager
GS1 Finland
Finland


Miia Salonen has worked at GS1 for over 10 years and is a specialist in the benefits of the GS1 system. Her role as Development Manager is to support UDI compliance and drive the use of global GS1 standards in the healthcare sector. Her special interest is in bringing the standards to life, i.e. finding valuable use cases and benefits for industry and healthcare providers.

Teemu Niskanen
Product Manager
Duodecim Publishing Company


Teemu Niskanen leads product development for population health management tools at Duodecim. He’s spent over a decade in London developing financial software for investment banking at Reuters. Transitioning from financial markets to healthcare technology has been a challenging but rewarding experience. Teemu is a technologist at heart, delighting users with great user experience.

Jari-Matti Sirkka
MSc, Director, Operations
Radiometer Turku
Finland


Director in Radiometer Turku Oy leading Operations. Extensive experience in R&D and Operations for Medical Devices, especially in the Diagnostic field.

Oheisohjelma

Jaa sivu