Laboratoriolääketieteen ja bioanalytiikan kohokohtia

Labquality Days -kongressin kantava tukipilari on rakentunut perinteisesti laboratoriolääketieteen ja bioanalytiikan eri osa-alueiden sessioista. Mukana on runsaasti käytännön laboratoriotyöhön liittyviä esityksiä sekä tunnistusseminaareja. Lisäväriä tapahtumaan antaa kansainvälinen osio.

EKG:n tunnistusseminaari

Jani Pirisen (HUS) pitämässä EKG:n tunnistusseminaarissa käytiin läpi käytännön esimerkkien avulla mm. rytmihäiriöt, eteis-kammiokatkokset, haarakatkokset ja iskemialle sekä sydäninfarktille tyypilliset löydökset. Tunnistusseminaari on erinomainen täydennyskoulutus kaikille, jotka rekisteröivät EKG:tä työssään.

Verisolujen tunnistusseminaari

Tykslabin osastonylilääkäri Anri Tienhaara järjesti perinteisen Verisolujen tunnistusseminaarin. Tuttuun tapaan tunnistusseminaarin kuvat julkaistiin etukäteen Labqualityn verkkosivuilla, jossa kaikki voivat käydä tunnistamassa soluja etukäteen. Yhteenveto arvioinneista ja oikeat vastaukset käytiin läpi tunnistusseminaarissa.

Patologian laatuongelmien tunnistusseminaari

Osastonylilääkäri Heikki Aho ja sairaalasolubiologi Minnamaija Lintunen TYKS Patologialta olivat koonneet mielenkiintoisen esityksen patologian laatuongelmista. Virheiden esiintymistä tarkasteltiin laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheiden kautta ja mukana oli useita esimerkkejä käytännön työssä esiintyvistä ongelmista.

Mycoplasma pneumoniae ja Chlamydia pneumoniae

Mirja Puolakkainen (HY ja HUSLAB) pohti esityksessään, korvaako nukleiinihaponosoitus serologian. Puolakkaisen mukaan laboratoriodiagnoosi on Suomessa perustunut paljolti serologiaan, koska nukleiinihapon osoitusmenetelmiä ei ole ollut laajalti tarjolla diagnostisissa laboratorioissa, ja näiden bakteerien viljely on vaativaa sekä kysyy erikoisosaamista. NhOn etuja ovat herkkyys, tarkkuus ja nopeus. NhO-tutkimusten haittana voi olla ”ylidiagnostiikka”: erityisen herkkä menetelmä pystyy löytämään mikrobin genomia vielä senkin jälkeen, kun taudinaiheuttaja on jo voitettu ja/tai hoidettu, tai silloin, kun kyseessä ei ole ollut tauti lainkaan (oireeton ”kantaja”).

Laskotutkimus automaatioympäristössä

HUSLABin osastoylilääkäri Timo Kouri vertaili esityksessään modifioituja tai vaihtoehtoisia laskomenetelmiä Westergrenin menetelmään. Menetelmien välinen korrelaatio ei ole aina hyvä ja vaihtoehtoisten menetelmien herkkyys paraproteiineille (M-komponenteille) voi olla huonompi kuin Westergrenin menetelmän. Kouri painottaa, että siirryttäessä vaihtoehtoiseen tai modifioituun laskomenetelmään käyttäjälaboratorion tulee verifioida mittalaitteensa tarkkuus, toistuvuus, hankkia soveltuvat laaduntarkkailunäytteet ja tarkistaa siirtymävirheet, selvittää avainpotilasryhmänsä ja tiedottaa selkeästi muutoksesta hoitaviin yksiköihinsä.

Apolipoproteiinien diagnostinen merkitys

Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minervan vanhempi tutkija dosentti Matti Jauhiainen kysyi, mitä tarjottavaa lipidianalytiikassa on apoA-I:n ja apoB:n ohella. Jauhiaisen mukaan dyslipidemioita on tutkittu viime aikoina uusia kohdemolekyylejä hyödyntäen. Näihin kuuluvat apoC-III ja angiopoietiinin kaltainen proteiini 3 (ANGPTL3). Lisäksi apoM osana HDL:n rakennetta selittää osaltaan apoM-proteiinia sisältävien HDL-hiukkasten merkitystä.

Jaa sivu