Facebook-arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt:

Arvonnan järjestäjä
Labquality, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki (”Järjestäjä”)

Arvontaan osallistumisen alkamis- ja päättymisajankohta
Arvontaan voi osallistua 12.12.2017–12.1.2018.

Osallistumisajan jälkeen tapahtuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistuminen arvontaan
Osallistut arvontaan kommentoimalla Labqualityn Facebook-sivulla olevaa postausta.
Kilpailun löydät osoitteesta: https://www.facebook.com/LabqualityDays/

Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä, jotka ovat
täyttäneet 18 vuotta.

Osallistuminen edellyttää osallistujalta tiliä Facebookissa.

Järjestäjän palveluksessa olevilla henkilöillä sekä heidän perheenjäsenillään ei ole oikeutta osallistua kilpailuun.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.

Palkinnon toimitus
Järjestäjä suorittaa voittajan arvonnan viimeistään 19.1.2018.

Voittaja arvotaan satunnaisesti Labqualityn Facebook-päivitystä kommentoineiden kesken.
Kilpailun voittajalle ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian arvonnan suorittamisen
jälkeen henkilökohtaisesti Facebookin Direct message -toiminnolla. Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä yhteydenottomuodot.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja
markkinointikanavissa.

Voittaja toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten vastaamalla
Järjestäjän Direct Message -viestiin Facebookissa.

Mikäli voittaja ei vastaa Järjestäjän viestiin seitsemän (7) päivän kuluttua ensimmäisestä
yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä
säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen
ottamaan palkintoa vastaan.

Palkinto
Arvonnan palkintona on yhden päivän kongressilippu Labquality Days -tapahtumaan (ARVO 450 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.

Arpajaisvero
Järjestäjä vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä
ilmoitetuista palkinnoista.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu rajoittuu näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoon tai
määrään.

Järjestäjä ei vastaa vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden
väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun taikka palkinnon lunastamisesta,
vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Henkilötiedot
Osallistujien yhteystietoja käytetään vain kilpailua koskevaan viestintään ja palkinnon
toimittamiseen. Arvontaan osallistuneiden henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Muut ehdot
Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä
osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on
oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja taantuvasti. Sisältöä muutetaan
tarvittaessa ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Sääntöjä ei
muuteta osallistujan yksityisyydensuojaa haittaavasti.

Kilpailu ei ole missään yhteydessä Facebookiin eikä edellä mainittu sosiaalisen median
palvelu sponsoroi, tue tai järjestä tätä kilpailua. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan
Järjestäjä. Facebook ei ole vastuussa kilpailusta tai siihen liittyvistä seikoista.

Jaa sivu