Arvonnan säännöt

Lähetä jouluterveiset kollegallesi -arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

  1. Järjestäjä

Labquality Oy

y-tunnus: 0110079-1

Osoite: Kumpulantie 15, 00520 Helsinki

Arvonta ei ole Facebookin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla. Arvonta ei liity mitenkään Facebookiin.

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua yli 18-vuotiaat ja täysivaltaiset Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien suunnitteluun tai toteutukseen.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaa tai on muuten toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

  1. Milloin arvontaan voi osallistua?

Arvontaan voi osallistua 10.-20.12.2021 kommentoimalla Facebookissa arvontapostaukseen joko tekstillä tai videolla.

Osallistumisajan päätyttyä Järjestäjä arpoo voittajan osallistujien kesken 21.12.2021. Jos voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän sisällä, on arvonnan Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden sääntöjen mukaisesti.

  1. Palkinto

Voittaja saa palkinnoksi yhden lipun Labquality Days 2022 -tapahtumaan. Lippu oikeuttaa osallistumisen tapahtumaan molempina päivinä 10.-11.2.2022. Palkinnon arvo on 580€. Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebook-kommentilla ja yksityisviestillä viikon 51 aikana.

Palkinto toimitetaan voittajalle viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinto toimitetaan arvonnan voittajalle arvonnan Järjestäjän toimesta voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Voittaja vastaa itse siitä, että hänen toimittamansa osoitetiedot ovat oikeat. Osoitetietoja tiedustellaan samassa viestissä, jossa osallistujalle ilmoitetaan voitosta. Arvonnan Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

  1. Vastuunrajoitus

Arvonnan Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista eikä mahdollisista tietoliikenteen häiriöistä. Arvonnan Järjestäjä ei vastaa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Arvonnan Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

  1. Henkilötiedot

Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.

  1. Muuta

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvonnan Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 

Jaa sivu